[Phật quốc ký sự]

Phật quốc ký sự – 8. Câu Thi Na

Tháng Năm 6, 2017 | 0 Comments

Vẫn là một xác thân tứ đại, đức Phật cũng phải chịu luật vô thường biến hoại như mọi pháp hữu vi có mặt trên cuộc đời. Chúng [...]

Phật quốc ký sự – 6. Thành Xá Vệ

Tháng Năm 6, 2017 | 0 Comments

Savatthi hay thành Xá Vệ là một thuật từ quen thuộc trong nhiều bản kinh Phật giáo đại thừa, như kinh A Di Đà, kinh Vu Lan Bồn….Bởi vì [...]

Phật quốc ký sự – 2. âm Tỳ Ni

Tháng Năm 6, 2017 | 0 Comments

Lâm Tỳ Ni, phạn ngữ là Lumbini, xưa kia là khu vườn xinh đẹp của kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Hiện nay vị trí khu vườn này nằm trên phần [...]

Phật quốc ký sự – 0. Lời ngỏ

Tháng Năm 6, 2017 | 0 Comments

Phân loại có hai nguồn văn minh lớn đó là văn minh phương Đông và văn minh phương Tây. Các thể loại văn hoá, nghệ thuật, triết học, [...]