[Giáo trình Phật học]

XVI. TƯỞNG NIỆM PHẬT, PHÁP, TĂNG

Tháng Hai 10, 2012 | 0 Comments

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XVI. TƯỞNG NIỆM PHẬT, PHÁP, TĂNG NỘI [...]

XV. “THIỀN MINH SÁT” CỦA PHẬT GIÁO

Tháng Hai 10, 2012 | 0 Comments

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XV. “THIỀN MINH SÁT” CỦA PHẬT GIÁO [...]

X. NĂM GIỚI HẠNH VỀ ĐẠO ĐỨC

Tháng Hai 10, 2012 | 0 Comments

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 X. NĂM GIỚI HẠNH VỀ ĐẠO ĐỨC [...]

IX. QUY Y NƯƠNG TỰA

Tháng Hai 10, 2012 | 0 Comments

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 IX. QUY Y NƯƠNG TỰA NỘI DUNG Ý Nghĩa Nơi [...]

VII. NĂM CẢNH GIỚI TÁI SINH

Tháng Hai 10, 2012 | 0 Comments

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 VII. NĂM CẢNH GIỚI TÁI SINH (PANCAGATI) [...]

VI. CHẾT & TÁI SINH

Tháng Hai 10, 2012 | 0 Comments

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 VI. CHẾT & TÁI SINH NỘI DUNG Sự Khác [...]
1 2