XVII. TAM TẠNG KINH ĐIỂN CỦA PHẬT GIÁO

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XVII. TAM TẠNG KINH ĐIỂN CỦA PHẬT GIÁO MỤC LỤC 1. Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka, Ba Rỗ Kinh) Là Gì? 2. Ngôn Ngữ Phật Dùng Để Giảng Dạy (Buddhavacana) 3. Ngôn Ngữ Pali Là … Read moreXVII. TAM TẠNG KINH ĐIỂN CỦA PHẬT GIÁO

XVI. TƯỞNG NIỆM PHẬT, PHÁP, TĂNG

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XVI. TƯỞNG NIỆM PHẬT, PHÁP, TĂNG NỘI DUNG 1. Tưởng Niệm Phật (Buddhanussati) 2. Tưởng Niệm Pháp (Dhammanussati) 3. Câu Hỏi: Liệu Một Người Có Thể Chứng Đạt Thánh Đạo Mà Không Chứng Ngộ Thánh … Read moreXVI. TƯỞNG NIỆM PHẬT, PHÁP, TĂNG

XV. “THIỀN MINH SÁT” CỦA PHẬT GIÁO

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XV. “THIỀN MINH SÁT” CỦA PHẬT GIÁO NỘI DUNG Những Loại Thiền (Bhavana) Khác Nhau Đối Tượng Thiền Trong Thiền Định (Samatha) Mục Đích Của Thiền Minh Sát (Vipassana) Vai Trò Của Chánh Niệm Trong … Read moreXV. “THIỀN MINH SÁT” CỦA PHẬT GIÁO

XIV. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC: NHÓM THIỀN (BHAVANA)

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XIV. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC PHẦN BA: NHÓM THIỀN (BHAVANA) NỘI DUNG Điều Kỳ Diệu Của Năng Lực Giáo Pháp Sự Truyền Dạy Giáo Pháp (Dhamma-desana) Sự Truyền Dạy Giáo Pháp … Read moreXIV. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC: NHÓM THIỀN (BHAVANA)

XIII. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC: NHÓM GIỚI HẠNH (SILA)

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XIII. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC PHẦN HAI: NHÓM GIỚI HẠNH (SILA) NỘI DUNG Định Nghĩa Về Giới Hạnh (Sila) Tính Chất, Chức Năng, Manifestation & Nguyên Nhân Kề Cận Của Đức … Read moreXIII. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC: NHÓM GIỚI HẠNH (SILA)

XII. MƯỜI CĂN BẢN HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC: NHÓM BỐ THÍ (DANA)

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XII. MƯỜI CĂN BẢN HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC PHẦN MỘT: NHÓM BỐ THÍ (DANA) NỘI DUNG Bố Thí (Dana) Những Yếu Tố Làm Tăng Ích Lợi Của Việc Bố Thí Ý Hành Của Người Bố … Read moreXII. MƯỜI CĂN BẢN HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC: NHÓM BỐ THÍ (DANA)

XI. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XI. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC (DASA PUNNA-KIRIYA VATTHU) NỘI DUNG Những Căn Thiện & Căn Bất Thiện (Akusala Kusala Hetu) Hành Động Công Đức (Punna-kiriya) Mười Căn Bản Của Hành Động … Read moreXI. MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC

X. NĂM GIỚI HẠNH VỀ ĐẠO ĐỨC

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 X. NĂM GIỚI HẠNH VỀ ĐẠO ĐỨC (PANCASILA) NỘI DUNG Năm Điều Xấu & Năm Đức Hạnh Tự Trách Nhiệm Trong Công Việc Tu Dưỡng Đạo Đức Giới Hạnh Là Không Thể Thiếu Để Rèn … Read moreX. NĂM GIỚI HẠNH VỀ ĐẠO ĐỨC

VIII. NHỮNG CHU KỲ THẾ GIỚI KHI NHỮNG ĐỨC PHẬT XUẤT HIỆN

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 VIII. NHỮNG CHU KỲ THẾ GIỚI KHI NHỮNG ĐỨC PHẬT XUẤT HIỆN NỘI DUNG Cách Tính Thời Gian Theo Phật Giáo Chu Kỳ Thế Giới hay Đại Kiếp (Maha-kappa) Kiếp Không Thể Tính Được Hay … Read moreVIII. NHỮNG CHU KỲ THẾ GIỚI KHI NHỮNG ĐỨC PHẬT XUẤT HIỆN