Đức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 7] Vài nét về Cư sĩ Phạm Kim Khánh

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —o0o— [Phụ Bản 7] Vài nét về Cư sĩ Phạm Kim Khánh Bình Anson ghi -ooOoo- Cư sĩ Sunanda Phạm Kim Khánh sanh ngày 10 tháng 1 năm 1921 tại Bến Tre, trong một gia … Read moreĐức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 7] Vài nét về Cư sĩ Phạm Kim Khánh

Đức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 6] Kinh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —o0o— [Phụ Bản 6] Kinh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta) [1] Lời Mở Đầu Kinh Niệm Xứ, Satipattthana Sutta, là một bài kinh vô cùng quan trọng vì kinh này đề cập đến những đề mục … Read moreĐức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 6] Kinh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 5] Từ Bi Kinh (Metta Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —o0o— [Phụ Bản 5] Từ Bi Kinh (Metta Sutta) [1] 1. Người khôn khéo mưu tìm lợi ích cho mình và có ước nguyện thành đạt trạng thái Vắng Lặng [2] nên có hành động … Read moreĐức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 5] Từ Bi Kinh (Metta Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 4] Tam Bảo Kinh (Ratana Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —o0o— [Phụ Bản 4] Tam Bảo Kinh (Ratana Sutta) [1] 1. Bất luận ai tụ hội nơi đây, hoặc chúng sanh trên địa cầu hoặc chúng sanh ở cảnh Trời, ngưỡng mong tất cả đều … Read moreĐức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 4] Tam Bảo Kinh (Ratana Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 3] Kinh Hạng Cùng Đinh (Vasala Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —o0o— [Phụ Bản 3] Kinh Hạng Cùng Đinh (Vasala Sutta) Tôi có nghe như vầy: Vào một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) trong khu … Read moreĐức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 3] Kinh Hạng Cùng Đinh (Vasala Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 2] Kinh Suy Đồi (Parabhava Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —o0o— [Phụ Bản 2] Kinh Suy Đồi (Parabhava Sutta) [1] Tôi có nghe như vầy: Vào một thời nọ Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana (Kỳ Viên), của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc), gần … Read moreĐức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 2] Kinh Suy Đồi (Parabhava Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 1] Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —0o0— [Phụ Bản 1] Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta) [1] Tôi có nghe như vầy: Vào một thời nọ Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana (Kỳ Viên) của Trưởng Giả Anathapindika [2] (Cấp Cô Độc), … Read moreĐức Phật và Phật Pháp – [Phụ Bản 1] Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta)

Đức Phật và Phật Pháp – Phần II Phật Pháp – [44] Những vấn đề của kiếp nhân sinh

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —o0o— [44] Những vấn đề của kiếp nhân sinh Con người là ai? Từ đâu đến? Đi về đâu? Tại sao? Mục tiêu là gì? Đó là vài thắc mắc quan trọng thường làm bận … Read moreĐức Phật và Phật Pháp – Phần II Phật Pháp – [44] Những vấn đề của kiếp nhân sinh

Đức Phật và Phật Pháp – Phần II Phật Pháp – [43] Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhamma)

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —o0o— [43] Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhamma) Thế gian chênh lệch nầy quả không hoàn toàn tươi đẹp như cánh hoa hồng. Nó cũng không tuyệt đối gai góc như cây hồng. Hoa hồng dịu … Read moreĐức Phật và Phật Pháp – Phần II Phật Pháp – [43] Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhamma)

Đức Phật và Phật Pháp – Phần II Phật Pháp – [42] Tứ Vô Lượng Tâm

Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 —o0o— [42] Tứ Vô Lượng Tâm “Được sanh trong cảnh người thật là hy hữu. Đời sống của chúng sanh quả là khốn khổ. Chớ để lỡ mất cơ hội nầy.” — Kinh Pháp Cú … Read moreĐức Phật và Phật Pháp – Phần II Phật Pháp – [42] Tứ Vô Lượng Tâm