Tăng Già thời Đức Phật – Chương 10: Tổng luận

TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Nhà xuất bản Phương Đông Chương mười: Tổng luận Đức Phật đản sinh năm 554 trước Tây lịch tại vườn Lumbini xứ…

Read More »

Tăng Già thời Đức Phật – Chương 09: Tăng-già với xã hội

TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Nhà xuất bản Phương Đông Chương chín: Tăng-già với xã hội Sau bảy tuần an hưởng hạnh phúc Niết-bàn tĩnh mịch, đức…

Read More »

Tăng Già thời Đức Phật – Chương 08: Các đại đệ tử của Đức Phật

TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Nhà xuất bản Phương Đông Chương tám: Các đại đệ tử của Đức Phật Tất cả các Tỳ-kheo y theo lời Phật…

Read More »

Tăng Già thời Đức Phật – Chương 07: Các quả vị và cảnh giới chứng đạt

TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Nhà xuất bản Phương Đông Chương bảy: Các quả vị và cảnh giới chứng đạt Phật học là Tâm học. Tu là…

Read More »

Tăng Già thời Đức Phật – Chương 06: Tam học Giới học – Định học – Tuệ học

TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Nhà xuất bản Phương Đông Chương sáu: Tam học Giới học – Định học – Tuệ học Ý nghĩa khái quát Mục…

Read More »

Tăng Già thời Đức Phật – Chương 05: Sinh hoạt của Tăng-già

TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Nhà xuất bản Phương Đông Chương năm: Sinh hoạt của Tăng-già Một Tỳ-kheo luôn luôn tâm niệm rằng mình phải tu học…

Read More »

Tăng Già thời Đức Phật – Chương 04: Một thành viên của Tăng-già

TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Nhà xuất bản Phương Đông Chương bốn: Một thành viên của Tăng-già 1 . Ý nghĩa khái quát Một thành viên của…

Read More »

Tăng Già thời Đức Phật – Chương 03: Sự hình thành các tinh xá

TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Nhà xuất bản Phương Đông Chương ba: Sự hình thành các tinh xá Khi đi tìm đạo lớn, đức Phật đã quả…

Read More »