Trần Nhân Tông toàn tập – Phần II – Ngữ lục

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập
Tiến sĩ Lê Mạnh Thát
Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999

PHẦN II TÁC PHẨM TRẦN NHÂN TÔNG

NGỮ LỤC

NÓI CHUYỆN VỚI SÀI THUNG (1278)

Tiên quân tôi qua đời. Tôi mới nối ngôi. Thiên sứ đến mở đọc chiếu thư, khiến tôi sợ vui lẫn lộn ở trong lòng. Trộm nghe chúa nước Tống bé nhỏ, mà thiên tử thương xót, còn phong cho tước công, thì đối với tiểu quốc tất cũng được thêm lòng thương xót. Xưa có bảo sáu việc, đã nhờ ơn tha miễn. Còn lễ tự thân đến chầu thì tôi sinh trưởng thâm cung, không tập cưỡi ngựa, không quen phong thổ, sợ chết dọc đường. Em tôi từ thái úy trở xuống cũng đều thế cả.

Read moreTrần Nhân Tông toàn tập – Phần II – Ngữ lục

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần II – Bài giảng Trần Nhân Tông

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập
Tiến sĩ Lê Mạnh Thát
Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999

PHẦN II TÁC PHẨM TRẦN NHÂN TÔNG

BÀI GIẢNG TRẦN NHÂN TÔNG

BÀI GIẢNG TẠI CHÙA SÙNG NGHIÊM

“Lúc đầu khai đường, Thượng hoàng lên tòa giảng, niêm hương báo ân xong, bèn đếõn tòa giảng. Thượng thủ đánh bảng.v.v. xin mời Điều Ngự. Bèn nói: ‘Đức Thích Ca Văn Phật vì một việc lớn mà xuất hiện ở đời, 49 năm, nhúc nhích đôi mép môi, mà chưa từng nói một chữ. Ta nay vì các người mà lên tòa giảng này, thì nói cái gì?’ Rồi Thượng hoàng ngồi xuống giường thiền. một chốc, bèn nói:

Read moreTrần Nhân Tông toàn tập – Phần II – Bài giảng Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần II – Phú Trần Nhân Tông

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập
Tiến sĩ Lê Mạnh Thát
Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999

PHẦN II TÁC PHẨM TRẦN NHÂN TÔNG

PHÚ TRẦN NHÂN TÔNG

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ

HỘI THỨ NHẤT

Mình ngồi thành thị;
Nết dụng sơn lâm.
Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính;
Nửa ngày rồi tự tại thân tâm.
Tham ái nguồn dừng,
chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý;

Read moreTrần Nhân Tông toàn tập – Phần II – Phú Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần II – Thơ Trần Nhân Tông

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập
Tiến sĩ Lê Mạnh Thát
Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999

PHẦN II TÁC PHẨM TRẦN NHÂN TÔNG

THƠ TRẦN NHÂN TÔNG

TỨC SỰ

Xong múa Giá chi thử áo xuân,
Hôm nay huống gặp tiết thanh minh.
Đầy mâm bánh cuốn như hồng ngọc
Phong tục từ xưa của Việt Nam.

Read moreTrần Nhân Tông toàn tập – Phần II – Thơ Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần II – Lời dẫn

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập
Tiến sĩ Lê Mạnh Thát
Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999

PHẦN II TÁC PHẨM TRẦN NHÂN TÔNG

LỜI DẪN

Phần thơ văn Trần Nhân Tông sẽ chia làm sáu bộ phận. Đó là thơ, phú, bài giảng, ngữ lục, văn xuôi và văn thư ngoại giao.

Read moreTrần Nhân Tông toàn tập – Phần II – Lời dẫn

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần I – Chương 9 Vua Trần Nhân Tông với thiền phái Trúc Lâm

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập
Tiến sĩ Lê Mạnh Thát
Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999

PHẦN I NGHIÊN CỨU VỀ TRẦN NHÂN TÔNG

CHƯƠNG IX – VUA TRẦN NHÂN TÔNG VỚI THIỀN PHÁI TRÚC LÂM

Thiền phái Trúc Lâm lâu nay trong các sách lịch sử đều ghi nhận là do vua Trần Nhân Tông thành lập. Đến nửa cuối thế kỷ thứ 18 khi Tính Quảng và Hải Lượng tập hợp các tư liệu để cho ra đời tác phẩm Tam tổ thực lục, thì từ đó cho đến ngày nay, người ta thường cho rằng phái thiền này chỉ truyền được ba đời là chấm dứt. Nhất là sau ba vị này, người ta quan niệm dòng thiền Trúc Lâm không có người kế thừa kiệt xuất nữa.

Read moreTrần Nhân Tông toàn tập – Phần I – Chương 9 Vua Trần Nhân Tông với thiền phái Trúc Lâm

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần I – Chương 8 Vị trí văn học của vua Trần Nhân Tông

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập
Tiến sĩ Lê Mạnh Thát
Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999

PHẦN I NGHIÊN CỨU VỀ TRẦN NHÂN TÔNG

CHƯƠNG VIII – VỊ TRÍ VĂN HỌC CỦA VUA TRẦN NHÂN TÔNG

Tiếng nói của dân tộc ta chắc chắn tồn tại từ lâu lắm rồi. Nhưng phải tới cuối thời kỳ triều đại Hùng Vương, tức vào khoảng những thế kỷ trước và sau tây lịch, ta mới có một số thông tin về tiếng nói này qua bài Việt ca và một số cấu trúc được tìm thấy trong Lục độ tập kinh và Tạp thí dụ kinh.[1] Đặc biệt hai bản kinh vừa nói có khả năng đã tồn tại như những bản kinh tiếng Việt đầu tiên mà ta hiện biết, và đã lưu hành vào những thế kỷ đầu sau tây lịch, tối thiểu cho tới lúc Khương Tăng Hội (? – 280) dịch ra tiếng Trung Quốc.

Read moreTrần Nhân Tông toàn tập – Phần I – Chương 8 Vị trí văn học của vua Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần I – Chương 7 Một số vấn đề tư tưởng Trần Nhân Tông

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập
Tiến sĩ Lê Mạnh Thát
Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999

PHẦN I NGHIÊN CỨU VỀ TRẦN NHÂN TÔNG

CHƯƠNG VII – MỘT SỐ VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG TRẦN NHÂN TÔNG

Vua Trần Nhân Tông đã sống cuộc đời oanh liệt và hoành tráng, có những đóng góp to lớn và thiết thực cho dân tộc và Phật giáo.Thế thì, vua đã sống và hành động theo hướng nào, dưới sự tác động của những suy nghĩ tư tưởng gì?

Read moreTrần Nhân Tông toàn tập – Phần I – Chương 7 Một số vấn đề tư tưởng Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần I – Chương 6 Thượng hoàng Trần Nhân Tông xuất gia

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập
Tiến sĩ Lê Mạnh Thát
Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999

PHẦN I NGHIÊN CỨU VỀ TRẦN NHÂN TÔNG

CHƯƠNG VI – THƯỢNG HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG XUẤT GIA

Khi cuộc đấu tranh để bảo vệ hòa bình và gầy dựng cuộc sống ấm no đang trên đà phát triển tốt đẹp thì vua Trần Nhân Tông đã giao lại quyền bính cho con mình là Trần Anh Tông từ tháng 3 năm Qúy Tỡ (1293). Đến tháng 7 năm Giáp Ngọ (1294), Thượng hoàng đi chơi Vũ Lâm và quyết định xuất gia ở đấy, như ĐVSKTT 6 tờ 2b2-4 đã ghi: “Bấy giờ Thượng hoàng đến Vũ Lâm, vào chơi hang đá. Cửa núi đá hẹp.

Read moreTrần Nhân Tông toàn tập – Phần I – Chương 6 Thượng hoàng Trần Nhân Tông xuất gia

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần I – Chương 5 Vua Trần Nhân Tông và sự nghiệp xây dựng hòa bình

Trần Nhân Tông toàn tập – Phần I – Chương

TRẦN NHÂN TÔNG toàn tập
Tiến sĩ Lê Mạnh Thát
Nhà Xuất Bản TP. Hồ Chí Minh 1999

PHẦN I NGHIÊN CỨU VỀ TRẦN NHÂN TÔNG

CHƯƠNG V – VUA TRẦN NHÂN TÔNG VÀ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG HÒA BÌNH THỜI HẬU CHIẾN

Khi quân và dân ta đang tưng bừng ăn mừng chiến thắng ở thủ đô Thăng Long, thì tại Đại Đô, Hốt Tất Liệt đang thi hành những biện pháp trừng phạt đối với đám bại tướng của đạo quân xâm lược đã tháo chạy và sống sót trở về. Hắn đày Thoát Hoan ra Dương Châu và cấm suốt đời không được gặp mặt hắn, còn Áo Lỗ Xích bị đuổi ra Giang Tây, như Nguyên sử 117 tờ 5a1-2 và 131 tờ 7a9 đã ghi nhận.

Read moreTrần Nhân Tông toàn tập – Phần I – Chương 5 Vua Trần Nhân Tông và sự nghiệp xây dựng hòa bình