Việt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Bảng Tra Cứu

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP II
Nguyễn Lang
Nhà Xuất Bản Văn Học – Hà Nội 1979

Bảng Tra Cứu

– Bảng tra cứu này gồm những tên sách báo, tên người và các tổ chức Phật Giáo được nhắc đến trong tác phẩm nhằm giúp bạn đọc tra cứu được dễ dàng. Tuy nhiên, việc tra cứu chỉ giới hạn ở phần chính văn, không bao gồm cả chú thích.

Read moreViệt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Bảng Tra Cứu

Việt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 40 Chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP III
Nguyễn Lang
Nhà Xuất Bản Văn Học – Hà Nội 1979

Chương XL: Chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ

SINH VIÊN VÀ HỌC SINH ĐỨNG DẬY

Sáng ngày 21.8.1963,sau khi đánh úp các chùa trong toàn quốc, tổng thống Ngô Đình Diệm triệu tập nội các và báo tin là quân luật đã được thiết lập trên toàn lãnh thổ vì Cộng quân đã xâm nhập vào các châu thành thủ đô Sài Gòn. Ông cũng cho các vị bộ trưởng hay về việc đánh chiếm các chùa và bắt giữ “bọn tăng ni làm loạn”.

Read moreViệt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 40 Chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ

Việt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 39 Phật tử đòi thực thi thông cáo chung

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP II
Nguyễn Lang
Nhà Xuất Bản Văn Học – Hà Nội 1979

Chương XXXIX: Phật tử đòi thực thi thông cáo chung

CUỘC TUYỆT THỰC TẠI CHÙA XÁ LỢI

Thông Bạch của đại lão thiền sư Tịnh Khiết được đưa ra ngày 15.7.1963 thì chiều ngày 16.7.1963 khoảng trên 150 vị tăng ni tổ chức biểu tình trước tư dinh đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Họ trương biểu ngữ kêu gọi Hoa Kỳ và các nước bạn Việt Nam Công Hòa thuyết phục chính quyền Ngô Đình Diệm thi hành những điều đã được ký kết trong bản Thông Cáo Chung.

Read moreViệt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 39 Phật tử đòi thực thi thông cáo chung

Việt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 38 Cuộc vận động chống chế độ Ngô Đình Diệm

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP III
Nguyễn Lang
Nhà Xuất Bản Văn Học – Hà Nội 1979

Chương XXXVIII: Cuộc vận động chống chế độ Ngô Đình Diệm

PHẬT HỌC VÀ PHẬT GIÁO

Cuộc vận động năm 1963 của Phật giáo đồ được phát khởi từ Huế, trung tâm chỉ đạo của Phật giáo miền Trung. Lúc đó đứng làm lãnh đạo hội Phật Giáo Việt Nam tại Trung Phần là thiền sư Giác Nhiên, một vị caco tăng 84 tuổi, và hai vị thiền sư phụ tá: Trí Thủ và Trí Quang.

Read moreViệt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 38 Cuộc vận động chống chế độ Ngô Đình Diệm

Việt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 37 Những nguyên do đưa tới cuộc vận động chống chế độ Ngô Đình Diệm

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP III
Nguyễn Lang
Nhà Xuất Bản Văn Học – Hà Nội 1979

Chương XXXVII: Những nguyên do đưa tới cuộc vận động chống chế độ Ngô Đình Diệm

MỘT CUỘC VẬN ĐỘNG ĐƯỢC TOÀN DÂN ỦNG HỘ

Cuộc vận động năm 1963 của Phật giáo Việt Nam không phát xuất từ sự tranh chấp giữa người Phật giáo và người Công giáo. Cuộc vận động này chỉ nhằm chống lại chế độ độc tài của tập đoàn ông Ngô Đình Diệm. Một tập đoàn đã đi quá đà trong sự sử dụng người đồng bào Công giáo, nhất là người Công giáo di cư, vào việc củng cố quyền bính và đàn áp những tổ chức đối lập hoặc độc lập.

Read moreViệt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 37 Những nguyên do đưa tới cuộc vận động chống chế độ Ngô Đình Diệm

Việt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 36 Thế đứng của Phật Giáo Việt Nam

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP III
Nguyễn Lang
Nhà Xuất Bản Văn Học – Hà Nội 1979

Chương XXXVI: Thế đứng của Phật Giáo Việt Nam

THÁI ĐỘ BẤT HỢP TÁC CỦA PHẬT GIÁO VÀ ĐẠO DỤ SỐ 10

Từ sau khi các mặt trận chống Pháp tại các thành phố bị tan vỡ, đất nước được đặt dưới hai vùng kiểm soát: vùng giải phóng được kiểm soát bởi chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và vùng tạm chiếm được kiểm soát bởi quân đội Pháp và chính quyền “bù nhìn” do Pháp dựng lên. Chính quyền đầu tiên của vùng Pháp kiểm soát là chính quyền Nguyễn Văn Xuân thành lập vào tháng Năm năm 1948 tại Sài Gòn. Chính quyền này liên lạc với cựu hoàng Bảo Đại tại Hương Cảng.

Read moreViệt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 36 Thế đứng của Phật Giáo Việt Nam

Việt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 35 Con đường thống nhất

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP III
Nguyễn Lang
Nhà Xuất Bản Văn Học – Hà Nội 1979

Chương XXXV: Con đường thống nhất

TỔNG HỘI PHẬT GIÁO

Ngày 6.5.1951, năm mươi mốt đại biểu của sáu tập đoàn Phật giáo Nam, Trung và Bắc họp hội nghị tại chùa Từ Đàm Huế đã đồng thanh quyết nghị thành lập Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam. Bản Tuyên Ngôn sau đây đã được phổ biến.

Read moreViệt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 35 Con đường thống nhất

Việt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 34 Chùa Quán Sứ Bắc Việt

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP II
Nguyễn Lang
Nhà Xuất Bản Văn Học – Hà Nội 1979

Chương XXXIV: Chùa Quán Sứ Bắc Việt

HỘI TĂNG NI CHỈNH LÝ BẮC VIỆT

Tạp chí Đuốc Tuệ đình bản sau khi ra số chót là 257-258 ngày 15.8.1945. Để phù hợp vơi tư trào mới các thiền sư Trí Hải và Tố Liên cho xuất bản Tinh Tiến song song với tờ Giải Thoát ở Huế. Thiền sư Tuệ Tạng, hội trưởng hội Việt Nam Phật Giáo và trú trì chùa Quán Sứ từ đầu năm 1945, cũng giao trách nhiệm mình cho những người tẻ tuổi và rút về tĩnh cư tại chùa Phúc Lâm ở Nam Định.

Read moreViệt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 34 Chùa Quán Sứ Bắc Việt

Việt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 33 Chùa Linh Quang và Chùa Từ Đàm ở Trung Việt

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP II
Nguyễn Lang
Nhà Xuất Bản Văn Học – Hà Nội 1979

Chương XXXIII: Chùa Linh Quang và Chùa Từ Đàm ở Trung Việt

CHÙA LINH QUANG VÀ SƠN MÔN TĂNG GIÀ Ở TRUNG VIỆT

Thiền sư Mật Khế, như ta đã biết, là một trong vị giảng sư đầu tiên của hội An Nam Phật Học. Ông lại còn có công trong việc xây dựng tổ chức Sơn Môn Tăng Già và thành lập các trường Sơn Môn Phật Học và An Nam Phật Học. Sư đệ của ông là thiền sư Mật Thể đã đóng góp nhiều về phương diện biên khảo và dịch thuật, và cũng đã từng lớn tiếng hô hào “cải tổ Sơn Môn” gây nên nhiều phản ứng trong giới tăng già và thành lập các trường Sơn Môn Phật Học.

Read moreViệt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 33 Chùa Linh Quang và Chùa Từ Đàm ở Trung Việt

Việt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 32 Chùa Ấn Quang và Chùa Xá Lợi

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP III
Nguyễn Lang
Nhà Xuất Bản Văn Học – Hà Nội 1979

Chương XXXII: Chùa Ấn Quang và Chùa Xá Lợi

PHẬT HỌC ĐƯỜNG NAM VIỆT

Phật học đường Phật Quang được khai giảng trở lại từ 1946 tại quận Trà Ôn tỉnh Trà Vinh do thiền sư Thiện Hoa chủ trì. Phật học đường này ngoài những lớp cho tăng sinh còn mở những lớp cho ni sinh. Cư sĩ Trương Hoằng Lâu ở quận Cầu Kè là một trong những người hoạt động nhất để ủng hộ tài chính cho Phật học đường này. Cũng năm đó Phật học đường Liên Hải ở Chợ Lớn cũng được khai giảng, do các thiền sư Trí Tịnh và Quảng Minh chủ giảng. Sau đó ít tháng, một Phật học đường khác tên là Mai Sơn được thiền sư Huyền Dung khai giảng, và ít lâu sau, được dời về chùa Sùng Đức ở Chợ Lớn.

Read moreViệt Nam Phật giáo sử luận – Tập 3 – Chương 32 Chùa Ấn Quang và Chùa Xá Lợi