[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 14. PHẨM SÁU BÀI KỆ (tiếp theo)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VI Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG VI (Sáu Bài Kệ) PHẨM SÁU BÀI KỆ (tiếp theo) 387. Chuyện Cây Kim (Tiền thân Sùci) Xâu nhanh, trơn láng, thẳng ngay…, Bậc … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 14. PHẨM SÁU BÀI KỆ (tiếp theo)

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 13. PHẨM SÁU BÀI KỆ (tiếp theo)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VI Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG VI (Sáu Bài Kệ) PHẨM SÁU BÀI KỆ (tiếp theo) 379. Chuyện Núi Neru (Tiền thân Neru) Hai chúng ta là loài chim ưu … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 13. PHẨM SÁU BÀI KỆ (tiếp theo)

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 12. PHẨM SÁU BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VI Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG VI (Sáu Bài Kệ) PHẨM SÁU BÀI KỆ 372. Chuyện Chú Nai Con (Tiền thân Migapotaka) Sầu thương vật đã chết rồi….., Chuyện này … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 12. PHẨM SÁU BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 11. PHẨM NĂM BÀI KỆ (tiếp theo)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VI Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG V (Năm Bài Kệ) (tiếp theo) PHẨM NĂM BÀI KỆ (tiếp theo) 359. Chuyện Con Nai Vàng (Tiền thân Suvannamiga) Hỡi chân vàng hãy … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 11. PHẨM NĂM BÀI KỆ (tiếp theo)

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 10. PHẨM NĂM BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VI Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG V (Năm Bài Kệ) (tiếp theo) PHẨM NĂM BÀI KỆ 351. Chuyện Vòng Tay Bằng Ngọc (Tiền thân Manikundala) Bị cướp hết niềm vui … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 10. PHẨM NĂM BÀI KỆ

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 09. PHẨM BỐN BÀI KỆ (tiếp theo)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VI Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG IV (Bốn Bài Kệ) (tiếp theo) PHẨM BỐN BÀI KỆ (tiếp theo) 338. Chuyện Vỏ Trấu (Tiền thân Thusa) Giác quan nhạy, chuột kia … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 09. PHẨM BỐN BÀI KỆ (tiếp theo)

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 08. PHẨM BỐN BÀI KỆ (tiếp theo)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VI Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG IV (Bốn Bài Kệ) (tiếp theo) PHẨM BỐN BÀI KỆ (tiếp theo) 326. Chuyện Thiên Hoa Kakkàru (Tiền thân Kakkàru) Kẻ nào giữ mình … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 08. PHẨM BỐN BÀI KỆ (tiếp theo)

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 07. PHẨM BỐN BÀI KỆ (tiếp theo)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VI Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG IV (Bốn Bài Kệ) (tiếp theo) PHẨM BỐN BÀI KỆ (tiếp theo) 318. Chuyện Vòng Hoa Kanavera (Tiền thân Kanavera) Giữa ngày vui đẹp … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 07. PHẨM BỐN BÀI KỆ (tiếp theo)

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 06. PHẨM BỐN BÀI KỆ (tiếp theo)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VI Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG IV (Bốn Bài Kệ) (tiếp theo) PHẨM BỐN BÀI KỆ (tiếp theo) 310. Chuyện Vị Quốc Sư Sayha (Tiền thân Sayha) Trên đời chẳng … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 06. PHẨM BỐN BÀI KỆ (tiếp theo)

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 05. PHẨM BỐN BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VI Việt dịch: HT Thích Minh Châu – GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG IV (Bốn Bài Kệ) PHẨM BỐN BÀI KỆ 301. Chuyện Tiểu Vương Kàlinga (Tiền thân Cullakàlinga) Hãy mở cổng cho các nàng thiếu nữ … Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP III – 05. PHẨM BỐN BÀI KỆ