[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP V – 04. PHẨM BA MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VIII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XVI (Ba Mươi Bài…

Read More »

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP V – 03. PHẨM HAI MƯƠI BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VIII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XV (Hai Mươi Bài…

Read More »

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP V – 02. TẠP PHẨM

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VIII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XIV (TẠP PHẨM) TẠP…

Read More »

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP V – 01. PHẨM MƯỜI BA BÀI KỆ

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP VII Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XIII (Mười Ba Bài…

Read More »