[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VII – 02. ĐẠI PHẨM (tiếp theo – 2)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XXII (Đại Phẩm) ĐẠI…

Read More »

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VII – 01. ĐẠI PHẨM (tiếp theo -1)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX Việt dịch: GS Trần Phương Lan ———-o0o———- CHƯƠNG XXII (Đại Phẩm) ĐẠI…

Read More »