[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VII – 02. ĐẠI PHẨM (tiếp theo – 2)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XXII (Đại Phẩm)

ĐẠI PHẨM (tiếp theo)

544. Chuyện bậc đại trí Mahànàrada – Kassapa (Tiền thân Mahanàrada-Kassapa)

Một vì vua xứ Vi-đề-ha… ,

Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể, khi Ngài trú ngụ tại Lạc Viên Latthivanna (Rừng Mía), về việc quy y của Tôn giả Ưu-lâu-tần-loa-Ca-diếp (Uruvela-Kassapa).

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VII – 02. ĐẠI PHẨM (tiếp theo – 2)

[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VII – 01. ĐẠI PHẨM (tiếp theo -1)

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
KINH BỔN SANH – TIỂU BỘ KINH – TẬP IX

Việt dịch: GS Trần Phương Lan
———-o0o———-

CHƯƠNG XXII (Đại Phẩm)

ĐẠI PHẨM (tiếp theo)

540. Chuyện hiếu tử Sàma (Tiền thân Sàma)

Ai đó đang mai phục bắn mình…,

Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể tại Kỳ Viên về một Tỷ- kheo phụng dưỡng mẹ.

Chuyện kể rằng có một thương nhân giàu có tại thành Xá-vệ, của cải lên đến một trăm tám mươi triệu, người này có một cậu con trai rất được yêu quý. Một ngày nọ, cậu trai đi lên lầu, mở cửa nhìn xuống đường, khi thấy đám đông dân chúng đang đi đến Kỳ Viên, tay cầm hương hoa cúng dường để nghe thuyết Pháp, cậu bảo rằng cậu cũng muốn đi. Cậu truyền đem hương hoa lại, rồi cậu đi đến tịnh xá cúng dường y phục, dược phẩm, cùng các thức ăn uống cho chúng Tỷ-kheo ở đó và đảnh lễ đức Thế Tôn với hương hoa, rồi ngồi xuống một bên…

Read more[TIỂU BỘ] KINH BỔN SANH – TẬP VII – 01. ĐẠI PHẨM (tiếp theo -1)