Nổi bật

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM 2 Bồ tát Quán Thế Âm như vầng trăng với ánh sáng mát dịu, dập tắt những thiêu đốt của sinh tử. Nguyện [...]