Nghi thức tụng kinh Địa Tạng

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC Chư kinh nhật tụng – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Nhà xuất bản Tôn giáo 2005 – PL 2549 Đánh máy Thanh Tịnh Lưu Ly ———————————————————————- NGHI THỨC Nhất thiết cung kính Nhất tâm kính lễ Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo. … Read moreNghi thức tụng kinh Địa Tạng

TRÌ CHÚ ĐẠI BI ĐÚNG

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT A. Những bước chuẩn bị. Bồ Tát Quán Thế Âm đã khả hứa với chúng ta: “Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp -khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh- lúc ấy ta sẽ sắc cho tất … Read moreTRÌ CHÚ ĐẠI BI ĐÚNG