Hình ảnh khác

Hình ảnh mền Quang Minh

Tháng Năm 29, 2019 | 0 Comments

Mền Quang Minh hay gọi là mền giải thoát dùng để mặc cho người mới qua đời (hoặc hài cốt khi cải táng) trước khi nhập quan giúp cho tâm [...]