Ảnh Bồ tát Quan Thế Âm

Tôn ảnh Quan Thế Âm Bồ tát

Tháng Hai 10, 2018 | 0 Comments

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT Namo Great Compassion Avalokiteśvara [...]