Ảnh Phật Dược Sư

[HD] Ảnh 12 Đại Tướng Dược Xoa

Tháng Một 4, 2019 | 0 Comments

12 ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA PHIÊN BẢN 12 TRONG 1 – TWELVE HEAVENLY YAKSHA GENERALS 12IN1 12 Đại Tướng Dược Xoa – Twelve Heavenly Yaksha Generals 12 [...]

Tôn ảnh Tịnh Lưu Ly Tam Thánh

Tháng Tư 29, 2018 | 0 Comments

1) Phật Dược Sư ở giữa: Bhaisajya-guru-vaidyrya-Buddha in the centre—See Dược Sư Tam Tôn. 2) Nhật Quang Bồ Tát bên trái: Surya-prabhasana on the left. [...]
1 2 3 4