Ảnh Phật Dược Sư

Ảnh Chủng Tử và Dược Sư Tâm Chú

Tháng Mười Hai 19, 2017 | 0 Comments

Tạng Truyền Phật Giáo ghi nhận chữ chủng tử của Dược Sư Như Lai là HŪṂ. Mời quý vị đọc thêm về Chủng tử Phật Dược [...]

[2561] Tôn ảnh Tam Thánh Tịnh Lưu Ly

Tháng Chín 19, 2017 | 0 Comments

Tam Thánh Tịnh Lưu Ly là ba vị thánh trong thế giới Tịnh Lưu Ly. Tịnh Lưu Ly thế giới ở phương Đông, giáo chủ là Đức Phật Dược Sư [...]
1 2 3 4