Download !Tải xuống Ebooks Tứ Bộ A Hàm định dạng PDF

Category: [img] Phật Thích Ca – Shakyamuni

Tôn ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni và Nhị Vị Tôn Giả A Nan, Ca Diếp | Images of Shakyamuni Buddha and Two Great Disciples: Ananda, Mahakasyapa

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (giữa) 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA (center) NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ Tôn Giả A Nan (bên phải Đức
Read More