Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Chuẩn Đề Vương Bồ tát

Chuẩn Đề Vương Bồ tát

Kinh Chuẩn Đề Đà Ra Ni

KINH CHUẨN ĐỀ ĐÀ RA NI Đời Đường, Thiên Trúc, Ngài Tam Tạng Địa Bà Ha La dịch Việt dịch:Sa Môn Thích Viên Đức NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Khi bấy giờ, đức Phật ở nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. …

Đọc chi tiết