Di Lặc Kinh Pháp

05. KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT Hán-dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh Việt-dịch: HT Thích Huyền Vi Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử thượng túc của đức Thích Ca Thế Tôn, một hôm phát khởi lòng từ nghĩ đến việc lợi lạc chung của thiên hạ, Tôn …

Đọc chi tiết

03. PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC LAI THỜI

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC LAI THỜI (Phật thuyết Kinh Tới Thời Di Lặc) Thất Dịch Nhân danh Phụ Đông Tấn lục Việt Dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề 11/2008. –o0o– Xá Lợi Phất là đệ tử bậc nhất trong các đệ tử của Phật. Với tâm Từ Bi nghĩ …

Đọc chi tiết

02. KINH DI-LẶC HẠ SANH

KINH DI-LẶC HẠ SANH Hán dịch: Dao Tần, Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập Việt dịch: Thích nữ Như Phúc,Chùa Kim Quang, Nha Trang No.-: 454 — o0o — Đại trí Xá Lợi Phất, bậc tướng vĩ đại trong pháp Phật, bậc theo đức Thế Tôn chuyển bánh xe pháp, vì …

Đọc chi tiết