Di Lặc Thiên Tôn

Kinh Di Lặc hạ sanh thành Phật

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT.(1) Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh Việt dịch: Thích Tâm Châu 1. Chính tôi được nghe, vào một thời kia, Thế tôn an trụ trên núi Linh Thứu, thuộc thành Vương Xá. Ngài và một số chúng Đại Bật …

Đọc chi tiết

Kinh Di Lặc hạ sanh

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Tam Tạng của nước Nguyệt Thị (Kuṣana) là TRÚC PHÁP HỘ (Dharmarakṣa) dịch Việt dịch: HUYỀN THANH Nghe như v ầy: Một thời Đức Phật ngự ở vườn Kỳ Thọ C ấp Cô Độc (Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma) tại nước Xá …

Đọc chi tiết

Kinh Di Lặc Đại Thành Phật

Phật Thuyết Kinh Di Lặc Đại Thành Phật Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, số 0456, Nguyên tác: [1] Hán dịch: Quy Tư Tam Tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập đời Diêu Tần Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận — o0o — Tôi nghe như vầy: Một thuở …

Đọc chi tiết

Kinh Tới Thời Di Lặc

Phật thuyết Kinh Tới Thời Di Lặc Thất Dịch Nhân danh Phụ Đông Tấn lục Việt Dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề 11/2008. –o0o– Xá Lợi Phất là đệ tử bậc nhất trong các đệ tử của Phật. Với tâm Từ Bi nghĩ về thiên hạ, vãng tới nơi Phật …

Đọc chi tiết

Di Lặc Bồ tát thượng sinh pháp

DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SINH PHÁP Hán văn: Trích từ trang Web: zenheart.hk (Thiền Tâm luận Đàn) Việt dịch: HUYỀN THANH 1_ Đức Phật Đà rộng nói các Kinh Di Lặc Đức Phật Thích Ca mâu Ni (Śākya-muṇi-buddha) ngự tại Tinh Xá Kỳ Viên (Jetavanānāthapiṇḍadasyārāma) ở nước Xá Vệ …

Đọc chi tiết