Bộ kinh Địa Tạng Bồ tát

Phật nói kinh Địa Tạng

Đại Tạng Kinh _ Tập 85_ No.2909 PHẬT NÓI KINH ĐỊA TẠNG Hán văn: Không rõ tên người dịch Việt dịch: HUYỀN THANH Bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát (Kṣiti-garbha) trụ tại Thế Giới Lưu Ly (Vaiḍuryaloka) ở phương Nam, dùng mắt Trời (Devya-cakṣu:Thiên Nhãn) trong sạch quán chúng sinh …

Đọc chi tiết