Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Địa Tạng Bồ tát toàn tập / Hình tượng Địa Tạng Bồ tát

Hình tượng Địa Tạng Bồ tát

099. Tại sao Bồ tát Địa Tạng tay mặt cầm tích trượng và tay trái nắm hạt minh châu?

Hỏi: Kính bạch thầy, mỗi khi lạy Bồ tát Địa Tạng, nhìn thấy Ngài tay mặt cầm tích trượng còn tay trái thì nắm hạt minh châu, con không hiểu ý nghĩa nầy như thế nào? Kính xin thầy giải đáp cho con rõ. Đáp: Tích trượng là một trong …

Đọc chi tiết