Pháp âm Địa Tạng Bồ tát

[audio] Kinh Địa Tạng Bồ tát – Quyển trung – Thầy Trí Thoát tụng – có kinh văn

Lúc đó, Ngài Phổ-Hiền Bồ-tát thưa cùng Ngài Địa-Tạng Bồ-tát rằng: “Thưa Nhơn Giả! Xin Ngài vì Trời, Rồng bát bộ và tất cả chúng-sanh ở hiện tại cùng vị lai, mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hạng chúng-sanh bị tội khổ ở …

Đọc chi tiết

[audio] Kinh Địa Tạng Bồ tát – Quyển thượng – Thầy Trí Thoát tụng – có kinh văn

Lạy đấng Tam giới, Con nay quy mạng mười phương Phật Con nay phát nguyện rộng lớn thọ trì Kinh Địa-Tạng Trên đền muôn ơn nặng Dưới cứu khổ tam đồ Nếu có kẻ thấy nghe Đều phản Bồ-đề tâm Đem một báu thân này Sanh qua cõi Cực-lạc.

Đọc chi tiết

[tải xuống mp3] KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – thầy Trí Thoát tụng (trọn bộ pháp âm được chia thành 12 băng)

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT —o0o— KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC HT THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG Bộ pháp âm gồm 12 băng MỜI KÍCH LIÊN KẾT DƯỚI ĐÂY ĐỂ TẢI XUỐNG BĂNG 1 BĂNG 2 …

Đọc chi tiết

[tải xuống mp3] KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – thầy Trí Thoát tụng (trọn bộ 1 băng thời lượng 3h52ph11s)

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT —o0o— KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC HT THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG Bộ pháp âm gồm 1 băng thời lượng 3 giờ 52 phút 11 giây MỜI KÍCH VÀO ĐÂY ĐỂ …

Đọc chi tiết