Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Dược Sư Pháp Hội

Dược Sư Pháp Hội

Dược Sư Tam Muội Hành Pháp

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1483 DƯỢC SƯ TAM MUỘI HÀNH PHÁP Hán Văn: Thiên Khê Tỳ Kheo THỌ ĐĂNG tập Việt dịch: HUYỀN THANH _ Thứ nhất: Định tên Dược Sư Tam Muội: tức Tam Ma Địa (Samādhi) đã nhập vào, ấy là hành xứ thâm sâu …

Đọc chi tiết

Đàn tràng Dược Sư đúng pháp

Hàng năm, các chùa thường lập đàn Dược Sư vào tháng Giêng đầu năm để cầu an. Ngoài ra, các chùa cũng tổ chức tụng kinh Dược Sư vào tháng 5 và tháng 9 cầu nguyện cho mọi người thoát khỏi những điều bất hạnh, tai ương.

Đọc chi tiết