Phật A Di Đà

Hình tượng Đức Phật A Di Đà

HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ Trong Thập Lục Quán Pháp của Kinh Quán Vô Lượng Thọ chủ yếu là Quán tưởng Thế Giới Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà, trong Kinh văn miêu tả nói Thân Tướng của Đức Phật A Di Đà: Thân của …

Đọc chi tiết

Niệm Phật bốn chữ hay sáu chữ

Phật dạy chúng ta không tranh cãi với hàng Thanh-Văn, và với lòng kính chung tôi không có một vẩn đục ý ganh đua tranh cãi mà chỉ muốn đem đến giá trị đích thực những lời chỉ dạy của Phật và các chư đại Bồ-Tát về pháp môn tu …

Đọc chi tiết

Đức Phật A Di Đà Màu Gì?

Có phải Đức Phật A Di Đà màu xanh, hay màu trắng, hay màu đỏ, hay màu vàng, hay màu tím? Hay là những màu khác? Chúng ta chỉ có thể dựa trên kinh điển hay là kinh nghiệm riêng của mình, nếu đã có ai từng nhìn thấy Phật …

Đọc chi tiết

Hồng danh A Di Đà – Huyền Thanh

Thoạt tiên Hồng Danh A Di Đà được ghi nhận qua tên Phạn là Amṛta có nghĩa đen là bất tử, nghĩa bóng là Cam Lộ và Hồng Danh này đã được ghi nhận rất nhiều trong các Đà La Ni của Mật Giáo. Lại do hiển bày đặc tính …

Đọc chi tiết