Home / TRIPITAKA / Ebooks kinh điển

Ebooks kinh điển

[ebook] Kinh Chánh Pháp Shanghata

Gần đây, Lama Zopa Rinpoche đề nghị các trung tâm thuộc Hội Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa (FPMT) đọc tụng bộ kinh Chánh Pháp Sanghata. Chỉ cần tụng, thậm chí chỉ cần nghe thoáng qua tai, là gặt hái được cả một kho tàng công đức đồ …

Đọc chi tiết

[Ebook+audio] Nghi thức cầu an

Bộ sưu tầm nghi thức cầu an tụng kinh Dược Sư và kinh Phổ Môn. Ebook định dạng bao gồm PDF, PRC, MOBI, EPUB. Trong bộ sưu tập bao gồm cả phần pháp âm quý vị có thể nghe và tụng theo. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến …

Đọc chi tiết

[ebook] Kinh Trường A Hàm

Bộ ebooks bao gồm các định dạng: PDF, epub, mobi, prc. Nếu quý vị cần định dạng khác xin vui lòng liên hệ quản trị viên Thanh Tịnh Lưu Ly 01. Kinh Ðại Bản 02. Kinh Du Hành. 03. Kinh Ðiển Tôn 04. Kinh Xà-Ni-Sa 05. Kinh Tiểu Duyên. 06. …

Đọc chi tiết

[ebook] Kinh Dược Sư

Bộ ebooks bao gồm các định dạng: PDF, epub, mobi, prc. Trong  mỗi định dạng bao gồm: Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Bổn Nguyện và Công Đức của Bảy Đức Phật Dược Sư Nếu quý vị cần định dạng khác xin vui …

Đọc chi tiết

[ebook] Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Bộ ebooks bao gồm các định dạng: PDF, epub, mobi, prc. Nếu quý vị cần định dạng khác xin vui lòng liên hệ quản trị viên Thanh Tịnh Lưu Ly MỜI TẢI XUỐNG BỘ EBOOK KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ Nếu quý vị không thể tải xuống được, xin vui …

Đọc chi tiết

[ebook] Kinh A Di Đà

Bộ ebooks bao gồm các định dạng: PDF, epub, mobi, prc. Trong mỗi định dạng bao bồm Chánh kinh  A Di  Đà tiếng Việt và Hán ngữ phiên âm. Nếu quý vị cần định dạng khác xin vui lòng liên hệ quản trị viên Thanh Tịnh Lưu Ly MỜI TẢI …

Đọc chi tiết