Dược Sư Pháp âm

[mp3+text] Bộ sưu tập Chú Dược Sư

Tháng Ba 7, 2018 | 0 Comments

Bộ sưu tập bao gồm: – Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư trong kinh Thất Phật Dược Sư Bổn Nguyện và Công Đức – Dược Sư Quán [...]