Dược Sư Pháp âm

[audio] Bộ sưu tập Chú Dược Sư

Tháng Ba 7, 2018 | 0 Comments

Bộ sưu tập bao gồm: – Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư trong kinh Thất Phật Dược Sư Bổn Nguyện và Công Đức – Dược Sư Quán [...]

Dược Sư Pháp tụng, niệm [audio]

Tháng Một 15, 2016 | 0 Comments

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT Niệm Phật Dược Sư – Thầy Trí Thoát Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. [...]