Giáo lý căn bản

Bài 8 – Năm uẩn (Ngũ uẩn)

Tháng Tám 30, 2013 | 0 Comments

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP II PHẦN I – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 8 [...]