Chánh văn giới luật

[T1422a] Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn

Tháng Ba 11, 2019 | 0 Comments

DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN (BIỆT BẢN) Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Phật Đà Thập, người nước Kế Tân. Việt dịch: Linh Sơn Pháp [...]

[T1425] Ma Ha Tăng Kỳ Luật

Tháng Một 11, 2019 | 0 Comments

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Hán dịch: Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La (Người Thiên Trúc) cùng Sa Môn Pháp Hiển dịch vào đời Đông Tấn. Việt dịch: [...]

[T1424] Di Sa Tắc Yết Ma Bổn

Tháng Một 11, 2019 | 0 Comments

DI SA TẮC YẾT MA BỔN Hán dịch: Đời Đường, chùa Khai Nghiệp, Sa môn Ái Đồng soạn Ngũ Phần Yết Ma Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại [...]

[T1423] Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn

Tháng Một 11, 2019 | 0 Comments

NGŨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN Đời Lương, chùa Kiến Sơ, Sa-môn Thích Minh Huy kết tập. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Đại [...]

Tam Tụ Tịnh Giới

Tháng Mười Hai 15, 2018 | 0 Comments

Tam Tụ Tịnh Giới là ba tụ giới của hàng Bồ Tát, hàng Thanh Văn Duyên Giác Tiểu Thừa không có. Three collections of pure precepts, or three [...]

Mười điều thiện

Tháng Mười Hai 13, 2018 | 0 Comments

I. ĐỊNH NGHĨA: Mười điều thiện là mười việc lành gồm trong các phần. Về thân (thân nghiệp), về lời nói (khẩu nghiệp), về ý nghĩ (ý [...]

Bát Quan Trai Giới

Tháng Mười Hai 10, 2018 | 0 Comments

I. ĐỊNH NGHĨA – DEFINITION: Quan là đóng, Trai (Posadha) có nghĩa là qua 12 giờ trưa. Tám quan trai giới là sự giữ gìn cho thân tâm thanh tịnh [...]

Ngũ giới

Tháng Mười Hai 10, 2018 | 0 Comments

Giới Thiệu: Để bắt đầu bước đường học và hành lời Phật dạy để thiết lập sự an bình nơi tâm, Đức Phật cho chúng ta [...]

Tam Quy

Tháng Mười Hai 10, 2018 | 0 Comments

I. Quy-y Phật: Là trở về với Đức Phật không theo thượng đế tà sư, ma quỉ thiên thần, chỉ nương tựa theo Đức Phật mà sống, từ lời [...]
1 2 3 14