[T1422a] Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn

DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN (BIỆT BẢN) Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Phật Đà Thập, người nước Kế Tân. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại…

Read More »

[T1421] Luật Di Sa Tắc Bộ Hòa Hê Ngũ Phần – trọn bộ

Kinh điển mang số hiệu 1421 trong bộ Luật tạng – Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tân Tu. Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Phật Đà Thập người nước…

Read More »

[T1427] Ma Ha Tăng Kì Tỳ Kheo Ni Giới Bổn (phiên âm)

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến Phiên Âm Mon Oct 22 07:41:55 2018 ============================================================ No. 1427 (cf. No. 1425) No….

Read More »

[T1426] Ma Ha Tăng Kì Luật Đại Tỳ Kheo Giới Bổn (phiên âm)

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến Phiên Âm Mon Oct 22 07:41:35 2018 ============================================================ No. 1426 (cf. No. 1425) No….

Read More »

[T1425] Ma Ha Tăng Kỳ Luật

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Hán dịch: Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La (Người Thiên Trúc) cùng Sa Môn Pháp Hiển dịch vào đời Đông Tấn. Việt dịch: Thích…

Read More »

[T1424] Di Sa Tắc Yết Ma Bổn

DI SA TẮC YẾT MA BỔN Hán dịch: Đời Đường, chùa Khai Nghiệp, Sa môn Ái Đồng soạn Ngũ Phần Yết Ma Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh…

Read More »

[T1423] Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn

NGŨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN Đời Lương, chùa Kiến Sơ, Sa-môn Thích Minh Huy kết tập. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Đại tỷ Tăng…

Read More »

Tam Tụ Tịnh Giới

Tam Tụ Tịnh Giới là ba tụ giới của hàng Bồ Tát, hàng Thanh Văn Duyên Giác Tiểu Thừa không có. Three collections of pure precepts, or three accumulations of…

Read More »

Mười điều thiện

I. ĐỊNH NGHĨA: Mười điều thiện là mười việc lành gồm trong các phần. Về thân (thân nghiệp), về lời nói (khẩu nghiệp), về ý nghĩ (ý nghiệp), có tánh…

Read More »

Bát Quan Trai Giới

I. ĐỊNH NGHĨA – DEFINITION: Quan là đóng, Trai (Posadha) có nghĩa là qua 12 giờ trưa. Tám quan trai giới là sự giữ gìn cho thân tâm thanh tịnh…

Read More »

Ngũ giới

Giới Thiệu: Để bắt đầu bước đường học và hành lời Phật dạy để thiết lập sự an bình nơi tâm, Đức Phật cho chúng ta thấy 5 quy tắc…

Read More »

Tam Quy

I. Quy-y Phật: Là trở về với Đức Phật không theo thượng đế tà sư, ma quỉ thiên thần, chỉ nương tựa theo Đức Phật mà sống, từ lời nói,…

Read More »