[audio] Kinh Sám Hối Hồng Danh – Thầy Trí Thoát – có kinh văn

Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt khác NGHI THỨC SÁM HỐI HỒNG DANH…

Read More »

Nghi thức hành trì Chuẩn Đề Sám Pháp

NGHI THỨC HÀNH TRÌ CHUẨN ĐỀ SÁM PHÁP Tỳ Khưu THÍCH VIÊN ÐỨC 1/ CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP Kinh dạy: Trước khi vào Ðạo tràng, nên làm lễ Phật, Sám…

Read More »

Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám

Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám Sư Bá Hải Triều Âm Con nay kính lễ Phật hoa sen, Từ bi là cành, trí tuệ là cánh. Thiền định làm tua,…

Read More »

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm

KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM 2 Bồ tát Quán Thế Âm như vầng trăng với ánh sáng mát dịu, dập tắt những thiêu đốt của sinh tử. Nguyện…

Read More »

Kinh Lương Hoàng Sám – trọn bộ

TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM Thượng tọa THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: THÍCH VIÊN GIÁC MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU THAY LỜI TỰA NGHI…

Read More »

Mục Liên Sám Pháp

TỪ BI ĐẠO TRÀNG MỤC LIÊN SÁM PHÁP PHẦN NGHI LỄ (Chủ Sám xướng) Hết thảy cung kính… (Mọi người hòa theo) Dốc lòng kính lễ Thường-Trụ Tam Bảo khắp…

Read More »

Di Đà Sám

DI ĐÀ SÁM PHÁP Giới Thiệu Di Đà Sám Sám hối nghiệp chướng là hạnh thứ tư của đức bồ tát Phổ Hiền. Sám nghĩa là nhận biết lỗi xưa,…

Read More »

Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Sám Pháp – trọn bộ

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1484 TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP – QUYỂN THƯỢNG Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH HUÂN TU…

Read More »

Dược Sư Sám Pháp

Dược Sư Sám Pháp Dịch Giả: Thích Mật Trí Bài Tán Phật Lòng từ Phật độ khắp quần sanh Hỷ xã cứu an chúng hữu tình Tướng tốt trang nghiêm…

Read More »

Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp

Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp (Thiên Thủ Thiên Nhãn) Việt Dịch: HT Thích Thiền Tâm (hành giả đốt hương, quỳ trước bàn Phật niệm) Tịnh pháp giới…

Read More »

Sám Thi Nước Từ Bi – Kinh Thủy Sám – Trọn bộ

Read More »

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật – Quyển hạ

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch (Quyển Hạ) Bấy giờ trong Pháp hội, Tín tướng Bồ Tát…

Read More »