Pháp âm Phật Di Lặc

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DI LẶC  CELEBRATING THE BIRTHDAY OF MAITREYA BUDDHA Ngày 5 tháng 2 năm 2019 – nhằm ngày 1 tháng 1 Kỷ Hợi 5th…

Read More »

[audio] Nghi thức cầu an: tụng kinh Dược Sư, Kinh Quán Âm Phổ Môn, Chú Đại Bi, Thập Chú

NGHI THỨC CẦU AN Tụng kinh Dược Sư, kinh Quan Thế Âm Phổ Môn phẩm, Đại Bi Chú, Thập Chú TẢI XUỐNG TRỌN BỘ EBOOK VÀ PHÁP ÂM PHẦN NGHI…

Read More »

[audio] Kinh Sám Hối Hồng Danh – Thầy Trí Thoát – có kinh văn

Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt khác NGHI THỨC SÁM HỐI HỒNG DANH…

Read More »

[audio] Bộ sưu tập Chú Dược Sư

Bộ sưu tập bao gồm: – Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư trong kinh Thất Phật Dược Sư Bổn Nguyện và Công Đức – Dược Sư Quán Đảnh Chân…

Read More »

[audio] Kinh Dược Sư tụng – Thầy Trí Thoát – có kinh văn

Download .mp3 Download .ogg TÁN PHẬT Pháp vương vô-thượng tôn Tam-giới vô luân thất Thiên nhơn chi Ðạo-sư Tứ-sanh chi từ-phụ Ư nhứt niệm quy-y Năng diệt tam-kỳ nghiệp Xưng…

Read More »

Bộ Ngũ Nhật Tụng: Kinh Phổ Môn, Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, Thập Chú, Bát Nhã Tâm Kinh

Thầy Trí Thoát tụng cả 5 bộ (chậm) Thầy Trí Thoát tụng kinh Phổ Môn; quý thầy chùa Viên Giác tụng Chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, Tâm Kinh Bát…

Read More »

Bộ Tứ Nhật Tụng: Kinh Phổ Môn, Đại Bi Chú, Thập Chú, Bát Nhã – Thầy Trí Thoát tụng

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA QUYỂN THỨ BẢY PHẨM “QUÁN-THẾ-ÂM BỔ-TÁT PHỒ-MÔN” THỨ HAI MƯƠI LĂM 1. Lúc bấy giờ, ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch…

Read More »

Kinh Điềm Lành Lớn – Discourse on the Greatest Blessings (Maha Mangala Sutta)

KINH PHƯỚC ĐỨC Discourse on the Greatest Blessings (Kinh Điềm Lành Lớn, Kinh Hạnh Phúc) (Maha Mangala Sutta, Suttanipata) Chương 2, Kinh Tập, Tiểu Bộ Kinh tập I Giới thiệu:…

Read More »

Kinh Phước Đức – Trích Kinh Tập thuộc kinh Tiểu Bộ

Thích Nhật Từ Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng….

Read More »

Nghi thức cầu an

Bộ sưu tầm nghi thức cầu an tụng kinh Dược Sư và kinh Phổ Môn. Ebook định dạng bao gồm PDF, PRC, MOBI, EPUB. Trong bộ sưu tập bao gồm…

Read More »

Nghi thức tụng niệm Giao thừa

NGHI THỨC TỤNG NIỆM LỄ GIAO THỪA Ấn hành: Chùa Pháp Quang & Tu Viện Quảng Đức 2015 Thích Nguyên Tạng & Thích Nhật Tân

Read More »

Nghi thức cúng Giao Thừa – Thích Nguyên An biên soạn

Tứ chúng vân tập Chánh điện hoặc bàn thờ Phật tư gia, chủ lễ niệm hương, trổi 3 hồi chuông trống Bát Nhã, hoặc đánh 3 hồi chuông.

Read More »