Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng – Đại Chánh Tập 8, Số 250-255, 257 – Phiên âm, Việt dịch: Nguyên Tánh (8/2009)

Bát-nhã Ba-la-mật- đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh, thường được tụng trong mỗi buổi lễ tại các chùa. Bản kinh này là của Ngài Huyền Trang (cũng gọi…

Read More »

Kinh Dược Sư Phạn Bản Tân Dịch – TK Thích Phước Nguyên dịch từ nguyên tác Phạn ngữ

TÔN KÍNH ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ KINH DƯỢC SƯ PHẠN BẢN TÂN DỊCH[1] Bản dịch đầu tiên từ Phạn văn ẤN BẢN ĐIỆN TỬ: 12-02-2019 Tỷ-khưu Thích Phước Nguyên dịch từ nguyên…

Read More »

Kinh Kalama – Thiền sư Sayadaw U Jotika – Dịch việt bởi Sư Tâm Pháp

Giảng kinh Kalama Xin chào tất cả mọi người. Lại một ngày nữa dành cho những người mới thực hành. Mỗi khi tôi nói chuyện, hay nghĩ về một bài…

Read More »

Ý nghĩa thực tiễn kinh Giải Thoát Giáo (Ovādapātimokkha) – Tỳ Kheo Định Phúc

HOAN HỶ KÍNH MỪNG NGÀY ĐỨC PHẬT THUYẾT KINH GIẢI THOÁT GIÁO 15 THÁNG GIÊNG NĂM 2019 Māghapūjā – lễ hội Rằm tháng Giêng, kỷ niệm ngày đức Phật thuyết…

Read More »

Kinh 42 chương

Read More »

Duyên Nhật – Ngày có duyên với cõi Sa Bà của các Đức Phật, Bồ tát

Read More »

Phật Bản Mệnh – Kinh điển, thần chú của Đức Phật, Bồ tát hộ trì theo tuổi

Read More »

Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện và Công Đức

Read More »

Chuyên đề Bát Nhã Tâm Kinh

Read More »

Thất Câu Đê Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh

THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU SỞ THUYẾT CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI KINH Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu…

Read More »

Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện

KINH ÐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN THỨ BỐN MƯƠI Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Bát…

Read More »

Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát Thọ Ký

Dịch sang cổ văn: Pháp sư Pháp Dũng ở Thế Kỷ 4-5 Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận Dịch nghĩa: 13/9/2012 ◊ Cập…

Read More »