Ảnh động Phật giáo | Moving Buddhist images

[Mỗi tuần một tôn ảnh] Ảnh động Bảy Đức Phật Dược Sư có danh hiệu bên dưới – phiên bản Đại lễ 4

Bộ tôn ảnh động Bảy Đức Phật Dược Sư. Dưới đây có 3 phiên bản: phiên bản 1 giây một ảnh – 3 giây một ảnh – 5 giây một ảnh. Nếu quý vị cần kéo dài hơn có thể để lại comment ở dưới bài, Thanh Tịnh sẽ tạo …

Đọc chi tiết