Home / TRIPITAKA

TRIPITAKA

[1422] DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN

DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN (BIỆT BẢN) Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Phật Đà Thập, người nước Kế Tân. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Đại đức Tăng lắng nghe! Đang là mùa Xuân, còn thiếu một đêm thì một tháng trôi qua, …

Đọc chi tiết

[1421] DI SA TẮC BỘ NGŨ PHẦN LUẬT

Di Sa Tắc Bộ Ngũ Phần Luật (彌沙塞部五分律) Phạm: Mahizàsakavinaya, 30 quyển. Cũng gọi Di sa tắc bộ hòa hi ngũ phần luật, Di sa tắc luật, Ngũ phần luật, do các ngài Phật đà thập và Trúc đạo sinh dịch vào đời Lưu Tống, đưa vào Đại chính tạng …

Đọc chi tiết

[ebook] Kinh Chánh Pháp Shanghata

Gần đây, Lama Zopa Rinpoche đề nghị các trung tâm thuộc Hội Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa (FPMT) đọc tụng bộ kinh Chánh Pháp Sanghata. Chỉ cần tụng, thậm chí chỉ cần nghe thoáng qua tai, là gặt hái được cả một kho tàng công đức đồ …

Đọc chi tiết

[Ebook+audio] Nghi thức cầu an

Bộ sưu tầm nghi thức cầu an tụng kinh Dược Sư và kinh Phổ Môn. Ebook định dạng bao gồm PDF, PRC, MOBI, EPUB. Trong bộ sưu tập bao gồm cả phần pháp âm quý vị có thể nghe và tụng theo. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến …

Đọc chi tiết

[ebook] Kinh Trường A Hàm

Bộ ebooks bao gồm các định dạng: PDF, epub, mobi, prc. Nếu quý vị cần định dạng khác xin vui lòng liên hệ quản trị viên Thanh Tịnh Lưu Ly 01. Kinh Ðại Bản 02. Kinh Du Hành. 03. Kinh Ðiển Tôn 04. Kinh Xà-Ni-Sa 05. Kinh Tiểu Duyên. 06. …

Đọc chi tiết

[ebook] Kinh Dược Sư

Bộ ebooks bao gồm các định dạng: PDF, epub, mobi, prc. Trong  mỗi định dạng bao gồm: Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Bổn Nguyện và Công Đức của Bảy Đức Phật Dược Sư Nếu quý vị cần định dạng khác xin vui …

Đọc chi tiết