Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Tài liệu tu học / Kinh tạng giảng giải

Kinh tạng giảng giải

Đại Tạng Kinh Nhập Môn

ĐẠI TẠNG KINH NHẬP MÔN Giới Thiệu 139 Kinh Điển Phật Giáo Hán dịch: Thích Ấn Hải, Thích Nguyện Quỷnh Việt dịch: Thích Viên Lý Viện Triết Lý Việt Nam và Triêt Học Thế Giới xuất bản 1999 Mục lục Đôi Lời Của Dịch Giả Lời Nói Đầu Phụ Lục: …

Đọc chi tiết