Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Tài liệu tu học / Sách Phật Pháp tổng hợp

Sách Phật Pháp tổng hợp

Tôn giáo và Dân tộc

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC Tuệ Minh Đạo Nguyễn Đức Can CHÂN THÀNH CẢM TẠ Tác giả xin chân thành cảm ơn Hòa Thượng Thích Đạo Quang, viện chủ chùa Quan Âm, Orange County, CA USA. Đã khuyến khích, động viên tôi biên soạn và xuất bản cuốn sách này. …

Đọc chi tiết