Phật nói Thất Tinh Chơn Ngôn Thần chú

PHẬT NÓI THẤT TINH CHƠN NGÔN THẦN CHÚ

“Úm, Táp Ðá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Ðô Xóa Ha (108 lần)”
1. Tham Lang tinh (sao Tham Lang). Người sanh giờ Tý hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu gặp nguy nạn, nên dùng món ăn gạo, lúa mạch cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

Read morePhật nói Thất Tinh Chơn Ngôn Thần chú

Kinh Phật thuyết Thiên – Trung Bắc Đẩu Cổ Phật tiêu tai diên thọ – có tôn ảnh 7 Đức Cổ Phật

KINH PHẬT THUYẾT THIÊN – TRUNG BẮC ĐẨU CỔ PHẬT TIÊU TAI DIÊN THỌ

Sưu tầm theo Kinh Lễ Sao – Chùa Hưng Ký, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tôn giả A – Nan kể:
Đúng như thế này, chính tôi được nghe. Một thời Phật ở tỉnh cư Thiên Cung, tập họp chủ Thiên : Phạm Vương Đế Thích, Bát bộ tử chúng đàm luận pháp yếu.
Khi thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ tòa đứng dậy, tiến đến trước Phật mà bạch rằng:
Thưa Đức Thế Tôn, con thấy hầu hết nhân dân sang hèn trùng xuẩn động, nằm trong Thái, Thiếu Âm Dương, Ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ thảy đều do nơi Bắc Đẩu Thất nguyên Tinh làm chủ tể. Vì cớ gì mà 7 sao Bắc Đẩu ở giữa trời có uy quyền uy đức tối tôn như vậy? Cúi xin Thế Tôn vì chúng con tuyên thuyết, tất cả nhân Thiên và đại chúng đây thẩy đều quy hưởng.

Read moreKinh Phật thuyết Thiên – Trung Bắc Đẩu Cổ Phật tiêu tai diên thọ – có tôn ảnh 7 Đức Cổ Phật

Phật nói Thất Tinh Chơn Ngôn Thần chú

PHẬT NÓI THẤT TINH CHƠN NGÔN THẦN CHÚ

Trích BỘ MẬT TÔNG – Tỳ Khưu THÍCH VIÊN ĐỨC

Úm, Táp Ðá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Ðô Xóa Ha (108 lần).
1. Tham Lang tinh (sao Tham Lang). Người sanh giờ Tý hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu gặp nguy nạn, nên dùng món ăn gạo, lúa mạch cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

Read morePhật nói Thất Tinh Chơn Ngôn Thần chú

Văn khấn lễ thánh mẫu liễu hạnh

Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Hương tử chúng con thành tâm kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế.
Kính lạy:…
– Đức Cửu Trùng Thanh Vân lục cung công chúa.
– Đức Thiên Tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng công chúa, sắc phong Chế Thắng Hòa Diệu Đại Vương, gia phong Tiên Hương Thánh mẫu.

Read moreVăn khấn lễ thánh mẫu liễu hạnh

Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho

1. Ý nghĩa lễ Đền Bà Chúa Kho
Vào những ngày đầu xuân, khách thập phương từ mọi miền đất nước đổ về đền Bà chúa Kho (Bắc Ninh) để vay tiền làm ăn, cầu tài, cầu lộc, trong đó đa phần là giới thương nhân,tiểu thương. Họ quan niệm “đầu năm đi vay, cuối năm đi trả”, muốn nhờ vía của Bà để ăn nên, làm ra, kinh doanh phát đạt.

Read moreVăn khấn tại đền Bà Chúa Kho

Văn khấn lễ Đức Thánh Trần

Tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Đức Thánh Trần) bên hồ Vị Xuyên - tp Nam Định
Tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Đức Thánh Trần) bên hồ Vị Xuyên – tp Nam Định

Theo phong tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đến, Miếu, Phủ là nơi thờ tự Thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu.
1. Ý nghĩa lễ Đức Thánh Trần
Đức Thánh Trần là bậc tiền nhân đã có công với dân tộc trong lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của người Việt Nam.

Read moreVăn khấn lễ Đức Thánh Trần

Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)

 
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Con Nam mô Đại từ, Đại bi, tầm thinh cứu khổ cứu nạn, Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Read moreVăn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)

Văn khấn lễ Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu

Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đến, Miếu, Phủ là nơi thờ tự Thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu.
1. Ý nghĩa lễ Thành Hoàng ở Đền, Đình, Miếu
Trong phong tục tập quán Việt Nam thì các vị thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu là các bậc tiền nhân đã có công với cộng đồng làng xã, dân tộc trong lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của người Việt Nam.

Read moreVăn khấn lễ Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu