Home / TU TẬP PHẬT PHÁP / Ẩm thực chay / Ăn Chay và Phật Pháp

Ăn Chay và Phật Pháp

Những ngày ăn chay

NHỮNG NGÀY CHAY Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Ăn chay có hai phương diện: chay kỳ và chay trường. Ăn chay trường hay trường trai là hành giả tự nguyện suốt đời dùng chất thanh đạm, không thọ dụng đồ huyết nhục. Ăn chay kỳ thì có những thuyết: Nhị …

Đọc chi tiết

HỎI ĐÁP VỀ ĂN CHAY

HỎI ĐÁP VỀ ĂN CHAY Tâm Diệu Sau khi cuốn THỰC PHẨM RAU ĐẬU QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC do nhà xuất bản Văn Nghệ phát hành vào tháng 9-1997, chúng tôi nhận được một số câu hỏi của quý độc giả. Nhận thấy những câu hỏi đều hữu ích …

Đọc chi tiết

LỜI KÊU GỌI ĂN CHAY

LỜI KÊU GỌI ĂN CHAY TÂM DIỆU —o0o— TỒNG KẾT Đa số người Hoa Kỳ nói riêng và người Tây Phương nói chung nhìn ăn chay như là một chính sách dinh dưỡng để bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật. Điều này có thể đúng vì sức …

Đọc chi tiết

Y NGHĨA BẤT Y NGỮ

Y NGHĨA BẤT Y NGỮ TÂM DIỆU Pháp theo tiếng Bắc Phạn là Dharma, tiếng Nam Phạn là Dhamma có nghĩa là dù ở hoàn cảnh nào cũng vẫn giữ được tự tánh bản chất và tùy theo hoàn cảnh để hòa hợp nhưng không thay đổi bản chất. Tất …

Đọc chi tiết

ĂN CHAY VÀ PHÓNG SANH

ĂN CHAY VÀ PHÓNG SANH TÂM DIỆU Trong Kinh Phạm Võng đức Phật dạy: “Tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Từ nhiều đời ta đều thác sanh nơi đó. Vì lẽ ấy nên chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ …

Đọc chi tiết

ĂN CHAY VÀ GIỚI KHÔNG SÁT SANH

ĂN CHAY VÀ GIỚI KHÔNG SÁT SANH TÂM DIỆU Gạt bỏ những lối nghiên cứu lịch sử của các học giả về khía cạnh chính thống hay không chính thống của văn tự chữ nghĩa, chúng ta hãy tìm hiểu quan điểm thực của người Phật Giáo về vấn đề …

Đọc chi tiết