Giới luật tại gia

TẠI GIA BỒ TÁT GIỚI BỔN

TẠI GIA BỒ TÁT GIỚI BỔN Thích Pháp Chánh dịch I. Lư hương tán Lư hương vừa ngún chiên đàn, Khói thơm ngào ngạt muôn vàn cõi xa, Lòng con kính ngưỡng thiết tha, Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma …

Đọc chi tiết

GIỚI LUẬT TẠI GIA (full)

QUY Y TAM BẢO Sa Môn Thích Thiện Hoa Trích Phật Học Phổ Thông – Bài thứ 4 A-Mở Ðề: Cảnh giới Ta bà của chúng ta là một cảnh giới đầy mê mờ và dục vọng. Chúng ta đang lặn hụp trong bể nước mắt củađau khổ và bùn …

Đọc chi tiết

GIỚI LUẬT TẠI GIA: NGŨ GIỚI

NGŨ GIỚI Sa Môn Thích Thiện Hoa Trích Phật Học Phổ Thông – Bài thứ 5 A.-Mở Ðề Sau khi quy y Tam bảo phải sống đúng theo quy luật mà Ðức Phật đã chế ra, để tiến bước trên đường Ðạo. Quy luật ấy là Ngũ Giới. Người theo …

Đọc chi tiết