Home / TU TẬP PHẬT PHÁP / GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO / Giới chung Xuất gia, Tại gia

Giới chung Xuất gia, Tại gia

Tam Tụ Luật Nghi

Pháp hội 1 : Tam Tụ Luật Nghi Pháp hội này chủ yếu nói về giới luật để rèn luyện đạo đức của người tu. Từ sơ tâm học đạo đến thực tu lâu năm, chúng ta thực hành giới luật trong cuộc sống như thế nào để phát huy …

Đọc chi tiết