Home / TU TẬP PHẬT PHÁP / PHÁP MÔN / Nghi thức Phật giáo

Nghi thức Phật giáo

Chương IV – Các Nghi Thức Thường Dùng trong khóa lễ thường tụng Phật giáo nguyên thủy

Phật Giáo Nguyên Thủy Nghi Thức Tụng Niệm Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam —o0o— Chương IV – Các Nghi Thức Thường Dùng Nếu kinh văn mang tinh thần uyên nguyên trung thành với lời Phật dạy thì các nghi thức là những ước định tùy duyên, tùy …

Đọc chi tiết