Home / TU TẬP PHẬT PHÁP / PHÁP MÔN / Kinh thường tụng

Kinh thường tụng

Phật Tổ Tam Kinh

Phật Tổ tam kinh (佛祖三經) là ba bộ kinh sách của Phật và Tổ, bao gồm hai kinh là kinh Tứ thập nhị chương và kinh Phật di giáo do đức Phật thuyết, và một sách là Qui sơn cảnh sách do ngài Linh Hựu soạn. Bất kỳ ai xuất …

Đọc chi tiết