Thần chú Địa Tạng Bồ tát

Tâm chú Địa Tạng chữ Siddham Tâm chú Địa Tạng phiên âm: oṃ kṣi ti ga rbha bo dhi sa ttva yaḥ oṃ kṣitigarbha bodhisattva yaḥ Tâm Chú Địa Tạng tiếng Việt: Om, Pramani, Dani, Svaha Om, Ra Ma Ni, Đa Ni, Sô Ha. Địa Tạng Bồ Tát Đà Ra Ni chú Trích kinh Địa … Read moreThần chú Địa Tạng Bồ tát

Những câu thần chú Phật giáo thấm đẫm oai lực

1. Om Namo Manjushriye Namah Sushriye Nama Uttama Shriye Svaha: Thần chú và lời cầu nguyện cho sự lễ lạy, (niệm 3 lần với lễ lạy) –
2. Tăng hiệu quả của thần chú: (tăng phước báu của ngày lên 100.000 lần)
Om Sambhara Sambhara Bimana Sara Maha Java Hum
Om Smara Smara Bimana Skara Maha Java Hum (7lần)

Read moreNhững câu thần chú Phật giáo thấm đẫm oai lực

Chú Kim Cang Tát Đỏa

Chú Kim Cang Tát Đỏa

Trong Phật giáo Tây Tạng có pháp môn quán tưởng và trì chú Kim Cang Tát Đỏa (Dorjé Sempa) tiếng Sanscrit là Vajrasattva. Hiện nay có một số Phật tử Việt Nam theo học với các vị Lạt Ma Tây Tạng, nên tôi ghi ra dưới đây bài chú Kim Cang Tát Đỏa (còn gọi là chú bách tự) bằng Sanscrit và Tạng ngữ để tiện việc tham khảo.

Read moreChú Kim Cang Tát Đỏa

LĂNG NGHIÊM NHẬT TỤNG

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas —o0o— Trọn bộ 554 câu – Thầy Trí Thoát Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt khác Trọn bộ 554 câu – chùa … Read moreLĂNG NGHIÊM NHẬT TỤNG

BỘ BA NHẬT TỤNG: ĐẠI BI THẦN CHÚ, THẬP CHÚ, BÁT NHÃ TÂM KINH

BỘ BA NHẬT TỤNG 1. CHÚ ĐẠI BI Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma … Read moreBỘ BA NHẬT TỤNG: ĐẠI BI THẦN CHÚ, THẬP CHÚ, BÁT NHÃ TÂM KINH

LĂNG NGHIÊM THẦN CHÚ

VIỆT NGỮ Nam-Mô-Lăng-Nghiêm Hội-Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần ) Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu, Tiêu Ngã ức kiếp điên-đảo tưởng. Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân, Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương, Hườn độ như thị hằng sa chúng, Tương thử thâm tâm phụng trần sát, Thị … Read moreLĂNG NGHIÊM THẦN CHÚ