Thần chú Phật giáo

Chú Kim Cang Tát Đỏa

Chú Kim Cang Tát Đỏa Trong Phật giáo Tây Tạng có pháp môn quán tưởng và trì chú Kim Cang Tát Đỏa (Dorjé Sempa) tiếng Sanscrit là Vajrasattva. Hiện nay có một số Phật tử Việt Nam theo học với các vị Lạt Ma Tây Tạng, nên tôi ghi ra …

Đọc chi tiết

LĂNG NGHIÊM NHẬT TỤNG

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas —o0o— Trọn bộ 554 câu – Thầy Trí Thoát Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt khác Trọn …

Đọc chi tiết

QUAN ÂM BỒ TÁT SÁM HỐI CHÚ

Quan Âm Bồ Tát Sám Hối Chú : Phải đứng trước Tượng Quán Thế Âm, Trang nghiêm tề chỉnh, thành tâm sám hối các tội do : Ba nghiệp, Sáu căn đã tạo ra từ vô lượng kiếp về trước, hiện tại… Rồi niệm : Na Mồ Hát Ra, Đa …

Đọc chi tiết

LĂNG NGHIÊM THẦN CHÚ

VIỆT NGỮ Nam-Mô-Lăng-Nghiêm Hội-Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần ) Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu, Tiêu Ngã ức kiếp điên-đảo tưởng. Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân, Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương, Hườn độ như thị hằng sa chúng, Tương thử thâm …

Đọc chi tiết