Home / TU TẬP PHẬT PHÁP / PHÁP MÔN / Thiền Phật giáo / Lăng Nghiêm Pháp Hội

Lăng Nghiêm Pháp Hội

[audio] Lăng Nghiêm thần chú – trọn bộ – Thầy Trí Thoát

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas —o0o— Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt khác 01. Nam-mô tát đát tha 02. Tô già đa …

Đọc chi tiết