Home / TU TẬP PHẬT PHÁP / PHÁP MÔN / Vu Lan Kinh Pháp

Vu Lan Kinh Pháp

Kinh cúng thí người mất

KINH CÚNG THÍ NGƯỜI MẤT Chính tôi được nghe, lúc Đức Phật lưu trú tại tinh xá Kỳ Viên, bà-la-môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni) đến viếng thăm, đảnh lễ rồi thưa hỏi Đức Phật: – Bạch đức Thế Tôn, con là bà-la-môn chuyên làm các lễ cúng cho người chết, lòng những …

Đọc chi tiết

Kinh Sanh Văn – Kinh Tạp A-Hàm

KINH TẠP A-HÀM Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Đà-La Việt dịch: Thích Đức Thắng – Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ Nhà xuât bản Phương Đông KINH 1041. SANH VĂN[62] Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. …

Đọc chi tiết

Kinh Vu Lan

KINH VU LAN Khảo về nguồn gốc Hán tạng & Nikàya Chúc Phú Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538)1, thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã …

Đọc chi tiết

Kinh Vu Lan

KINH VU LAN Âm hán và Việt dịch từ bản khắc gỗ Càn Long. Hoàng Phước Đại – Đồng An Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kinh Vu Lan hiện được dịch ra tiếng Việt và được phổ …

Đọc chi tiết

Bản khắc gỗ kinh Vu Lan Bổn

BẢN KHẮC GỖ KINH VU LAN BỒN CÀN LONG TẠNG (HÁN NGỮ) Kinh Vu Lan Bồn, do ngài Trúc Pháp Hộ (Dharmarakṣa – Đàm-ma-la-sát 230 – 316) dịch vào đời Tây Tấn, là một trong số những kinh văn được dịch từ Phạn ngữ sang Hán ngữ từ khá sớm, …

Đọc chi tiết

Kinh Vu Lan Bổn – Celebration of Ullambana

KINH VU LAN BỒN (The Sutra in English below) 1. Phật nói Kinh Vu Lan Bồn Ta từng nghe lời tạc như vầy: Một thuở nọ Thế-tôn an-trụ Xá-vệ thành Kỳ-thụ viên trung, Mục-liên mới đặng lục-thông, Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm-luân. Công dưỡng-dục thâm-ân dốc trả, Nghĩa …

Đọc chi tiết

Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân – The Buddha Speaks about the Deep Kindness of Parents and the Difficulty in Repaying it.

KINH ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN (The Sutra in English below) Tôi nghe thế nầy : Một thời Phật ở trong thành Vương Xá, vườn Cấp-Cô-Độc, cây của Kỳ-Đà, cùng các tăng già, có trên hai vạn, linh tám nghìn người, cùng chư Bồ-Tát. Bấy giờ Thế-Tôn, cùng với …

Đọc chi tiết