Cư sĩ tiền bối Phật giáo Nguyên thủy: Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu

Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu (1896 – 1979) Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu sinh ngày 01/10/1896 tại làng Tân An, tổng Ðịnh Bảo, tỉnh Cần Thơ, con của ông Nguyễn…

Read More »

Cư sĩ tiền bối Phật giáo Nguyên thủy: Cư sĩ Lê Thị Lộc

Cư sĩ Lê Thị Lộc (Cô Bảy Vĩnh Phúc) 1923-2007 Cô là dòng suối mát, cuốn trôi đi những ưu tư và phiền não của cuộc đời. Mỗi khi nghĩ…

Read More »

Cư sĩ tiền bối Phật giáo Nguyên thủy: Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu

Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu (1896 – 1979) Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu sinh ngày 01/10/1896 tại làng Tân An, tổng Ðịnh Bảo, tỉnh Cần Thơ, con của ông Nguyễn…

Read More »

Danh tăng Phật giáo Nguyên thủy: Hòa thượng Pháp Lạc

Hòa thượng Pháp Lạc (Mahāthera Dhammosukhamakāmo) 1904-2001 Tỳ khưu Thiện Minh soạn Hòa Thượng Pháp Lạc thế danh Trần Công Khuê, sanh ngày 13 tháng 01 năm 1904 tại xã…

Read More »

Danh tăng Phật giáo Nguyên thủy: Thiền sư Hộ Pháp Dhammapala

Thiền sư Hộ Pháp Dhammapala (1901-1987) Bình Anson tổng hợp Ngài Thiền sư Hộ Pháp sanh năm 1901, tại Mỹ Tho, thế danh Trương Văn Huấn. Lúc bé học chữ…

Read More »

Danh tăng Phật giáo Nguyên thủy: Hòa thượng Vô Hại

Hòa thượng Vô Hại Ahimsako Mahathero (1931 – 2004) Hòa thượng Vô Hại, thế danh Nguyễn Văn Thận, sinh ngày 5-7-1931 tại làng Thanh Lương, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa…

Read More »

Danh tăng Phật giáo Nguyên thủy: Hòa thượng Hộ Nhẫn

Hòa thượng Hộ Nhẫn Khantipala Mahathera (1924 – 2002) Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN Tăng trưởng Hệ phái Nam Tông…

Read More »

Danh tăng Phật giáo Nguyên thủy: Hòa thượng Pháp Tri

Hòa thượng Pháp Tri (1914 – 1996) Hòa thượng Pháp Tri, pháp danh là Dhammmannu Bhikkhu, thế danh là Nguyễn Thiện Tri, sanh năm Giáp Dần (1914) tại xã Phú…

Read More »

Danh tăng Phật giáo Nguyên thủy: Hòa thượng Siêu Việt

Hòa thượng Siêu Việt (1934 – 1997) Hòa thượng Siêu Việt, pháp danh Ulàro Mahàthera. Ngài có thế danh là Trần Siêu Việt, sinh năm Giáp Tuất (1934) tại quận…

Read More »

Danh tăng Phật giáo Nguyên thủy: Hòa thượng Thiện Căn

Hòa thượng Thiện Căn (1910 – 1998) Hoà Thượng Thích Thiện Căn, thế danh Trần Văn Tức. Sanh ngày 01 tháng 10 năm 1910, tại ấp Bộng Dầu, xã Phú…

Read More »

Danh tăng Phật giáo Nguyên thủy: Hòa thượng Thiện Thắng

Hòa thượng Thiện Thắng (1923 – 1993) Hòa thượng Thiện Thắng, thế danh là Lê Văn Nhỏ, sinh năm Quý Hợi – 1923 tại tỉnh Tây Ninh, thân phụ là…

Read More »

Danh tăng Phật giáo Nguyên thủy: Hòa thượng Pháp Minh

Hòa thượng Pháp Minh (1918 – 1993) Hòa thượng Pháp Minh, pháp danh Vijjàdhamma Mahàthera, thế danh là Nguyễn Văn Long, sanh ngày 15 tháng 3 năm Mậu Ngọ –…

Read More »