LỜI CUỐI SÁCH

MỤC LỤC SINH QUÁN SINH QUÁN PHÁP HIỆU TRÚ QUÁN 1 HÀ NỘI HT.THÍCH TÂM MINH Hải Dương 2 THỪA THIÊN HUẾ HT.THÍCH TÂM TỊNH T.T.HUẾ HT.TRA AM-VIÊN THÀNH T.T.HUẾ HT.THÍCH ĐỨC TÂM TT.HUẾ TTĐ.THÍCH TIÊU DIÊU TT.HUẾ HT.THÍCH THIÊN ÂN MỸ QUỐC HT.THÍCH THIỆN CHÂU PHÁP QUỐC 3 TP.HỒ CHÍ MINH HT.THÍCH THIỆN HÀO … Read moreLỜI CUỐI SÁCH

Cư sĩ TRÚC THIÊN – NGUYỄN ĐỨC TIẾU

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành Cư sĩ TRÚC THIÊN – NGUYỄN ĐỨC TIẾU 1920 – 1972 CƯ SĨ TRÚC THIÊN 1920 – … Read moreCư sĩ TRÚC THIÊN – NGUYỄN ĐỨC TIẾU

198. HÒA THƯỢNG THÍCH THANH KIỂM

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành HÒA THƯỢNG THÍCH THANH KIỂM (1920 – 2000) Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, đạo hiệu Chân Từ, … Read more198. HÒA THƯỢNG THÍCH THANH KIỂM

197. HÒA THƯỢNG THÍCH THUẬN ĐỨC

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành HÒA THƯỢNG THÍCH THUẬN ĐỨC (1918 – 2000) Hòa thượng Thích Thuận Đức, thế danh Nguyễn Thanh … Read more197. HÒA THƯỢNG THÍCH THUẬN ĐỨC

194. HÒA THƯỢNG TĂNG ĐỨC BỔN

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phật Lịch 2539 – 1995 TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX – TẬP II Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành HÒA THƯỢNG TĂNG ĐỨC BỔN 1917 – 2000 Hòa thượng Tăng Đức Bổn, đạo hiệu Tôn Nguyên, … Read more194. HÒA THƯỢNG TĂNG ĐỨC BỔN