Home / W. BÀI VIẾT DÀI getIDNo. / POSTS GET ID NO. / Học Phật hành nghi

Học Phật hành nghi

Phần phụ lục học Phật hành nghi

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Phần phụ lục Lời di chúc – Dặn Dò Những Điều Cần Thiết Lúc Lâm Chung Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề Đây là những lời dặn dò cho …

Đọc chi tiết

Bài 24 – Các việc trong thiền đường

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 24 – Các việc trong thiền đường Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề Phàm sa-môn cư trú ở các thiền đường, có những quy tắc mà trong sách …

Đọc chi tiết

Bài 23 – Tống táng hậu sự

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 23 – Tống táng hậu sự Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề Đại Sư Hoằng Nhất khai thị cho người sắp mất: 1. Khi bịnh chưa nặng: có …

Đọc chi tiết

Bài 22 – Duyên sự khi ra ngoài

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 22 – Duyên sự khi ra ngoài Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề Phàm sa-môn, cư sĩ không việc cần thì chẳng nên ra ngoài du ngoạn. Nếu …

Đọc chi tiết

Bài 21 – Nhập thất tịnh tu

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 21 – Nhập thất tịnh tu Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề Phàm sa-môn, cư sĩ muốn nhập thất tịnh tu càng phải nghiêm túc hơn, chẳng được …

Đọc chi tiết

Bài 20 – Chăm sóc người bệnh

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 20 – Chăm sóc người bệnh Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề Tăng Kỳ Luật ghi rằng, đi đường gặp chúng xuất gia có người bịnh liền phải …

Đọc chi tiết

Bài 19 – Cùng người chung ở

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 19 – Cùng người chung ở Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề Chọn bạn hiền mà kết giao. Bạn hiền là nền tảng của muôn phước, khiến ta …

Đọc chi tiết

Bài 18 – Ngủ nghỉ

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 18 – Ngủ nghỉ Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề Phàm sa-môn, cư sĩ khi nằm ngủ, chẳng được nằm ngửa, chẳng được nằm sấp cùng chẳng được …

Đọc chi tiết

Bài 17 – Nghi biểu khi ăn

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 17 – Nghi biểu khi ăn Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề Phàm sa-môn, cư sĩ đến giờ ăn cơm, trước nên chắp tay làm 5 phép quán …

Đọc chi tiết

Bài 16 – Ngồi thiền

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 16 – Ngồi thiền Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề Chứng nghĩa ghi rằng, thiền đường cũng là nơi lui tới của hiền thánh, là chỗ liễu sanh …

Đọc chi tiết