Phần phụ lục học Phật hành nghi

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Phần phụ lục Lời di chúc – Dặn Dò Những Điều Cần Thiết Lúc Lâm Chung Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề Đây là những lời dặn dò cho các con cháu hiếu thảo … Read morePhần phụ lục học Phật hành nghi

Bài 24 – Các việc trong thiền đường

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 24 – Các việc trong thiền đường Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề Phàm sa-môn cư trú ở các thiền đường, có những quy tắc mà trong sách này chưa đề cập đến, … Read moreBài 24 – Các việc trong thiền đường

Bài 23 – Tống táng hậu sự

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 23 – Tống táng hậu sự Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề Đại Sư Hoằng Nhất khai thị cho người sắp mất: 1. Khi bịnh chưa nặng: có thể tiếp tục uống thuốc, … Read moreBài 23 – Tống táng hậu sự

Bài 21 – Nhập thất tịnh tu

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 21 – Nhập thất tịnh tu Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề Phàm sa-môn, cư sĩ muốn nhập thất tịnh tu càng phải nghiêm túc hơn, chẳng được phóng dật tự tiện, chẳng … Read moreBài 21 – Nhập thất tịnh tu

Bài 20 – Chăm sóc người bệnh

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 20 – Chăm sóc người bệnh Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề Tăng Kỳ Luật ghi rằng, đi đường gặp chúng xuất gia có người bịnh liền phải kêu xe chuyên chở (tới … Read moreBài 20 – Chăm sóc người bệnh

Bài 19 – Cùng người chung ở

HỌC PHẬT HÀNH NGHI (PHÉP TẮC CHO NGƯỜI HỌC PHẬT) Thích Minh Thông Lược dịch và Phụ chú Bài 19 – Cùng người chung ở Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề Chọn bạn hiền mà kết giao. Bạn hiền là nền tảng của muôn phước, khiến ta hiện đời mát mẻ, mai … Read moreBài 19 – Cùng người chung ở