Home / W. BÀI VIẾT DÀI getIDNo. / POSTS GET ID NO. / Kinh Pháp Hoa giảng – HT Thích Trí Quảng

Kinh Pháp Hoa giảng – HT Thích Trí Quảng

KINH PHÁP HOA LƯỢC GIẢNG – HT TRÍ QUẢNG: PHẨM 26 – DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ

LƯỢC GIẢI KINH PHÁP HOA Hòa Thượng Thích Trí Quảng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh 2011 —o0o— PHẨM 26 – DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ I. LƯỢC VĂN KINH Đức Phật bảo đại chúng : “Thuở xưa cách đây vô lượng kiếp …

Đọc chi tiết