Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHISAT IMAGE / BỘ SƯU TẬP TÔN ẢNH | Budhist Image Collection / Chọn lọc 2561 | 2561 collection Images / [chọn lọc 2561] Tôn ảnh Tam Thánh Tịnh Lưu Ly | Images of The three Pure Lapis Lazuli divinities

[chọn lọc 2561] Tôn ảnh Tam Thánh Tịnh Lưu Ly | Images of The three Pure Lapis Lazuli divinities

Tam Thánh Tịnh Lưu Ly là ba vị thánh trong thế giới Tịnh Lưu Ly. Tịnh Lưu Ly thế giới ở phương Đông, giáo chủ là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Tam Thánh Tịnh Lưu Ly bao gồm:
– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở giữa
– Nhật Quang Bồ tát bên trái
– Nguyệt Quang Bồ tát bên phải

The Three Pure Lapis Lazuli divinities are The three divinities in the Pure Lapis Lazuli world. This Land is east. In this Land, Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata (Bhaiṣajyaguru) is the guide and welcomer.

The three Pure Lapis Lazuli divinities include:
– Bhaisajya-guru-vaidyrya-Buddha in the centre.
– Surya-prabhasana (Sun – Boddhisattva) on the left.
– Candra-prabhasana (Moon – Boddhisattva) on the right.

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *