Đại Cát Tường Thiên Nữ Chú – Good Goddess Mantra

Nam Mô Bút Đa Da, Nam Mô Đa Rơ Ma Da, Nam Ma Săng Ga Da, Nam Ma Sơ Ri Ma Ha Đê Qui Dê, Ta Đi Da Tha, Ôm Ba Ri Bu Ra Na, Cha Rê, Sa Manh Ta Đa Rơ Sa Nê, Ma Ha Qui Ha Ra Ga Tê, Sa Manh Ta, Qui Đa Ma Nê, Ma Ha Ca Rơ Da Bơ Ra Ti Sì Tha Ba Nê, Sa Rơ Qua A Rơ Tha Sa Đa Nê, Su Bơ Ra Ti Bu Ri, A Da Na Đa Rơ Ma Ta, Ma Ha Qui Cu Rơ Qui Tê, Ma Ha Mai Tơ Ri U Ba Săm Hi Tê, Ma Ha Rơ Sê Su Săm Gờ Rật Hi Tê Sa Manh Ta A Rơ Tha A Nu Ba La Nê Sô Ha

NAMO BUDDHÀYA,
NAMO DHARMÀYA,
NAMO SANGHÀYA.

NAMO SRÌ MAHÀ DEVÀYA,
TADYATHÀ,
PARIPÙRNA,
CALE,
SAMANTA DARSANI,
MAHÀ VIHARA GATE,
SAMANTA,
VIDHÀNA GATE,
MAHÀ KARYA PATI,
SUPARIPÙRE,
SARVATHA,
SAMANTA,
SUPRATI,
PÙRNA,
AYANA,
DHARMATE,
MAHÀ VIBHASITE,
MAHÀ MAITRE
UPASAMHÌTE,
HE ! TITHU,
SAMGRHÌTE,
SAMANTA ARTHA ANUPALANI.

2 Comments

 1. Na Mô A Di Đà Phật,
  Xin chân thafnh cảm ơn Quý Thầy , toàn thể đạo Huynh, đã gửi cho các kinh đà ra ni quý giá,
  Xin chân thành cám ơn
  Nhưng theo tôi biết thì các bài kinh (chắc có lẻ) tiếng Anh thì không đọc được, còn các bài đà ra ni thì không vấn đề gì nhưng tên các bài chú có kèm thêm tiếng Việt thì hay biết mấy
  Amitabha
  good luck

  1. Kính chào đạo hữu !
   Thanh Tịnh Lưu Ly chưa thật hiểu ý của đạo hữu. Nếu theo đúng ý hiểu của TTLL thì nếu đạo hữu muốn đọc các bộ chú tiếng Việt thì có thể tham khảo trong phần nhật tụng tiếng Việt. Nếu khác thì xin đạo hữu hoan hỷ giải thích rõ hơn, Thanh Tịnh Lưu Ly sẽ đáp ứng tất cả mong cầu của đạo hữu nếu có thể.
   Trân trọng
   Thanh Tịnh Lưu Ly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *